Πράσινο Κίνημα: Μια στρατηγική “Farm to Fork” που λειτουργεί για τους ανθρώπους και τον πλανήτη

Ένα από τα σημαντικά Ψηφίσματα που πήρε το Πράσινο Κίνημα κατά τις εργασίες του 2ου Τακτικού του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, στον Πολυχώρο “Γαλαξίας” στη Νέα Σμύρνη αφορούσε στην στρατηγική “Farm to Fork” και το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση.
Αυτή η νέα στρατηγική βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού Green Deal, που στοχεύει να κάνει τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον. Μία φιλόδοξη στρατηγική για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα είναι ζωτικής σημασίας εν μέσω των τρεχουσών κρίσεων.

Το Πράσινο Κίνημα επισημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δεσμευτεί σε μια φιλόδοξη Farm to Fork στρατηγική που πρέπει να ενσωματωθεί σε μια φιλόδοξη κοινή γεωργική πολιτική. Είναι σημαντικό η ΕΕ να εφαρμόζει μια συνεκτική πολιτική για την επισιτιστική κυριαρχία. Μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους τους Ευρωπαίους, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, καθώς είμαστε μαζί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις κρίσεις βιοποικιλότητας.

Ως εκ τούτου, το Πράσινο Κίνημα υποστηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα απαιτεί από τη στρατηγική Farm to Fork:
– Να προωθεί και να υποστηρίζει βιολογικές γεωργικές μεθόδους
– Να αυξάνει την ελκυστικότητα για τους νέους παραγωγούς και τις γυναικείες επιχειρήσεις
– Να μειώνει την χρήση και τον κίνδυνο τοξικών χημικών φυτοφαρμάκων.
– Να μειώνει τη χρήση τεχνητών λιπασμάτων
– Να μειώνει τη χρήση αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στη ζωική παραγωγή
– Να επανεξετάσει την παραγωγή τροφίμων σε τοπικό επίπεδο έχοντας κατά νου την ισορροπία
– Να οδηγεί τους καταναλωτές σε μια πιο υγιεινή και φυτική διατροφή
– Να υιοθετεί την σήμανση προέλευσης και παραγωγής για όλα τα προϊόντα για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων

– Να υποστηρίζει τη μετάβαση από την ενεργοβόρα, μη επιλεκτική και καταστροφική αλιεία σε αλιεία χαμηλών επιπτώσεων
– Να σώζει σπόρους, ετερογενές υλικό και γενετική ποικιλομορφία στα ζώα
– Να αποφευχθεί η υιοθέτηση της ψηφιοποίησης ως το τέλος
– Να ενθαρρύνει τους καταναλωτές και να δημιουργεί ένα δίκαιο περιβάλλον στις τιμές των τροφίμων
– Να μειώνει τα απόβλητα τροφίμων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα
– Να αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της τροφικής αλυσίδας και
– Να περιλαμβάνει μετρήσεις για τη συντήρηση και την αύξηση των συγκεντρώσεων άνθρακα στο γεωργικό εδάφους.

Γενικότερα το Πράσινο Κίνημα προτείνει την πριμοδότηση ποιοτικών προϊόντων με έμφαση και ναυαρχίδα τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.
Λέμε ο Φορολογικός συντελεστής να είναι 10% για όλες τις αγροτικές απασχολήσεις, καθώς η γεωργική απασχόληση εγκυμονεί πλείστες κακουχίες και σωματική φθορά.
Η απεξάρτηση της χώρας από τις αθρόες εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και αγαθών είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική της πορεία και την οικονομικο-πολιτική ανεξαρτησία της.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Πράσινο Κίνημα είναι υπέρ της διάσωσης των παραδοσιακών σπόρων, και στηρίζουμε εμπράκτως τα κινήματα που αγωνίζονται στην κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα είμαστε κατά των μεταλλαγμένων και απαιτούμε να υπάρξει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών. Απαιτούμε να υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη στις συσκευασίες όπου υπάρχουν, προϊόντα ή υποπροϊόντα μεταλλαγμένα

Προτεινόμενα για εσάς