Προγράμμα Erasmus+

3η κινητικότητα του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, με κωδικό 2020-1-EL01-ΚΑ101-077621 και τίτλο «Το σχολείο σου, το σχολείο μου, το σχολείο μας. Ας δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα δημιουργικό, ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η κινητικότητα του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων.
Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, Κουτσούκη Αναστασία και Μαγκλάρα Ελένη, παρακολούθησαν στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, το διάστημα από 1-8/05/2022 δομημένο κύκλο μαθημάτων. Ο δομημένος κύκλος μαθημάτων “Competences and Awareness for Multicultural Classroom” έδωσε την δυνατότητα στις εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων για τη βελτίωση της Διαπολιτισμικής τους ικανότητας και την επίτευξη επιτυχημένης επικοινωνίας σε πολυπολιτισμικά πλαίσια.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφει η Διευθύντρια Κουτσούκη Αναστασία «Η Διαπολιτισμική Ικανότητα βοηθά να επικοινωνούν με επιτυχία και κατάλληλα μεταξύ τους μέλη διαφορετικών κοινωνιών και πολιτισμικού υπόβαθρου. Η ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Συνείδησης και Διαπολιτισμικής Ικανότητας σε μια τάξη κρίνεται απαραίτητη στις μέρες μας. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς από την Ιταλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Κύπρο και τη Φινλανδία και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες πάνω σε καινοτόμες πρακτικές, που εφαρμόζονται στα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφορετικών χωρών καθώς και να εξοικειωθούν με πολύ παραγωγικές τεχνικές, στρατηγικές και παιχνίδια σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής και διδασκαλίας της Διαπολιτισμικής Ικανότητας σε μια διαπολιτισμική τάξη. Απώτερος στόχος να χτιστούν γέφυρες μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών που συνυπάρχουν στην τάξη και να καλλιεργηθεί μια ατμόσφαιρα χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι μαθητές θα νιώθουν άνετα, αποδεκτοί και σαν στο σπίτι τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Συμβάλλει επίσης στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου, ενός σχολείου πρότυπου ενσωμάτωσης και αποδοχής, ανοικτού στην κοινωνία».