Προγραμματικές Συμβάσεις για αποκατάσταση Ιερών ναών της ΠΕ Άρτας

Υπογράφτηκαν οι Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού για δύο σημαντικά έργα συντήρησης και αποκατάστασης Ιερών ναών της ΠΕ Άρτας.
Οι Συμβάσεις αφορούν τα έργα:
1). Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Βλαχέρνας και εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του τέμπλου, ποσού 40.000 €.
2). Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτου τέμπλου και δεσποτικού θρόνου του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομμένου Π.Ε. Άρτας, ποσού 40.000 €.
Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου και την επίβλεψη των εργασιών θα έχει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας μετά την υπογραφή των Συμβάσεων δήλωσε την ικανοποίησή του για την δρομολόγηση των έργων κι ανέφερε ότι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα ξεκινήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.