Προσωρινοί ανάδοχοι για τη Μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας

Σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ΠΕ Άρτας έλαβε στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα:

Αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:
• «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 3.055.000€.
• «Βελτίωση πρόσβασης – σήμανσης στα Ιαματικά Λουτρά Χανόπουλου Άρτας», προϋπολογισμού 231.500 €.
Αναδείχθηκαν οριστικοί ανάδοχοι για τα έργα:
• «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 200.000.
• «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000.

• «Συντήρηση – προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος – όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000.
• «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000.
• «Βελτίωση οδού Άγναντα – Καταρράκτης – Μικροσπηλιά – Ράμια – Κυψέλη – Βουλγαρέλι», προϋπολογισμού 820.000 €.
Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τα έργα:
• «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης εξωτερικών ανοιγμάτων και επιφανειών στο καταφύγιο Καταρράκτη Άρτας», προϋπολογισμού € 18.500. Η προγραμματική σύμβαση συνάπτεται μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

• Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικών Διαδρομών Σύνδεσης Αρχαιολογικών Χώρων στην πόλη της Άρτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020. Η Προγραμματική Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Αρταίων.
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:
• «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού € 100.000.
• «Συντήρηση του Δικαστικού Μεγάρου Άρτας», προϋπολογισμού € 56.000

Προτεινόμενα για εσάς