Πρώτο Συνέδριο Εργασίας Πολιτικής Επιτροπής και Συντονιστών Οριζόντων Ηπείρου

Τη Δευτέρα στις 18 Οκτωβρίου 2021 στα «Λιθαρίτσια» Ιωαννίνων θα διεξαχθεί το Πρώτο Συνέδριο Επιτροπής & Συντονιστών της Περιφερειακής Παράταξης Οριζόντων Ηπείρου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
– 5:45-6:00 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
– 6:00 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
– 6:00-6:05 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
– 6:05-6:15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ
– 6.15-6:20 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
– 6:20-6:45 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
– 6:45-7:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ
– 7:00-8:30 -ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (αποκλειστικά με τα μέλη Πολιτικής Επιτροπής και Συντονιστές της Παράταξης)-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΑΤΣΗ ΜΙΧΑΛΗ
– 8.30 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Προτεινόμενα για εσάς