Πως θα γίνει η ανακοίνωση από το ΥΠΕΣ για τα αποτελέσματα των εκλογών

-Συγκέντρωση των Συνδυασμών και Υποψήφιων των Ευρωεκλογών
-Συγκέντρωση των Συνδυασμών για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές
-ΔΕΝ θα συγκεντρώσει σταυρούς υποψήφιων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Αναλυτική Εγκύκλιο για τη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών, των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπου περιγράφετα πως τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα μεταδοθούν στο ΥΠΕΣ και εν συνεχεία, το ΥΠΕΣ θα τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο).

Επισημαίνεται ότι το ΥΠΕΣ θα συγκεντρώσει από τις Περιφερειακές Ενότητες (δηλαδή θα μπορούμε να τα βλέπουμε στην ιστοσελίδα του και στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης) τα αποτελέσματα:
– υπέρ Συνδυασμών και Υποψήφιων των Ευρωεκλογών,
– υπέρ Συνδυασμών για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές
ΔΕΝ θα συγκεντρώσει αποτελέσματα:
– σταυρών για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές
– των Κοινοτικών εκλογών.

Σε ανακοίνωσή του ο Αλέξης Χαρίτσης προτρέπει στην αποφυγή του φαινομένου που παρατηρείται το βράδυ των εκλογών, τα αποτελέσματα να “τρέχουν” σε τοπικά sites, ενώ στο site του ΥΠΕΣ και, συνεπώς, στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης να φαίνονται “κολλημένα” ή να ανανεώνονται εξαιρετικά αργά. Υπογραμμίζει, πως « ημετάδοση των αποτελεσμάτων που είναι αποκλειστική ευθύνη των γραφείων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, αποτελεί κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα του κεντρικού Φορέα, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, λοιπόν, ΘΕΜΙΤΟ να ανακοινώνονται εκλογικά αποτελέσματα σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων και των ιστοχώρων που ενδεχόμενα διαθέτουν οι Π.Ε., εάν δεν έχει προηγηθεί η μετάδοσή τους από το ΥΠΕΣ, καθώς αυτό δυσχεραίνει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε όλη τη Χώρα.»

Η Εγκύκλιος πέραν των άλλων ορίζει:
– τις ενέργειες των Δικαστικών Αντιπροσώπων για την εξαγωγή του αποτελέσματος, αναλόγως του εάν θα είναι τμήματα “σπασμένα” σε Α-Β ή ενιαία. Περιγράφει πρακτικά ποια αποτελέσματα βγαίνουν πρώτα αναλόγως το τμήμα.
– τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι των Δήμων για τη μετάδοση, τονίζοντας ότι « τα καταστήματα των Δήμων θα παραμείνουν ανοιχτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους »
– τι πρέπει να κάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των συνδυασμών των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα μεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία, το Υπουργείο, θα τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.
Έτσι, το Υπουργείο θα συγκεντρώσει από τις Περιφερειακές Ενότητες τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα μόνο για τους συνδυασμούς και όχι εκείνα με τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων. Επίσης, δεν μεταδίδονται στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα των συνδυασμών για τα συμβούλια κοινότητας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Στην Εξαγωγή Αποτελέσματος λόγω της σύστασης είτε ζευγών («Α», «Β») είτε ενιαίων εκλογικών τμημάτων, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε όλους τους ∆ήμους της χώρας, από τις εφορευτικές επιτροπές, ενεργείται κατά τα ακόλουθα:
– Εξαγωγή Αποτελέσματος στα ενιαία (χωρίς διάκριση «Α» και «Β») εκλογικά τμήματα -Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 4, 7 και 0 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασμών). Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών και μετά των δημοτικών.
Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών και των δημοτικών αρχών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις ευρωεκλογές.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, πρώτα για τους συνδυασμούς των περιφερειακών εκλογών και εν συνεχεία των δημοτικών. Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.
-Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 2, 5 και 8 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασμών). Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασμών) και μετά των δημοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασμών).

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών και των δημοτικών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασμών) και εν συνεχεία για τις δημοτικές (υπέρ συνδυασμών). Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

-Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 3,6 και9 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασμών). Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασμών) και μετά των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασμών). Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών και των περιφερειακών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές.
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασμών) και εν συνεχεία για τις περιφερειακές (υπέρ συνδυασμών). Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.
4 Για τα ενιαία εκλογικά τμήματα, είναι αυτονόητο ότι, η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές, θα έπεται των καταμετρήσεων για τις ευρωεκλογές, τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές.

Εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Β»
Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων με τη διάκριση «Β», ανεξάρτητα από την αρίθμησή τους, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης, ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση, στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές. Ακολουθεί καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές.

Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος οφείλουν, αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, να ανακοινώσουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο διατίθεται από τον οικείο ∆ήμο, στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπως προβλέπεται στα άρθρα 91 παρ. 2 και 93 παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

Η καταχώρηση σταυρών
Για την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρησης υπέρ υποψηφίων (σταυρών) Ευρωεκλογών ισχύουν τα ακόλουθα:
-Κάθε Περιφερειακή Ενότητα ορίζει ένα αρμόδιο στέλεχος που θα συντονίσει την προσπάθεια και κοινοποιεί σε ηλεκτρονικό αρχείο (πίνακα .xls), τα στοιχεία του (όνομα, email, και τηλέφωνο κινητό και σταθερό) με mail στη ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ, email: [email protected] και στην ανάδοχο εταιρεία που υποστηρίζει το έργο email : [email protected]

Οι Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού, θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τα συμπληρωμένα έντυπα μετάδοσης Ευρωεκλογών υπέρ υποψηφίων (σταυροί), ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία / καταχώρηση στοιχείων. Για την καταχώρηση ισχύουν τα ακόλουθα:
-Η καταχώρηση των σταυρών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τη διαδικασία μετάδοσης αποτελεσμάτων συνδυασμών προς το Υπουργείο που έχει πάντα προτεραιότητα
-Κατ’ ελάχιστο πρέπει να καταχωρηθούν οι σταυροί των συνδυασμών που λαμβάνουν έδρες στην Ευρωβουλή. Οι χρήστες θα ενημερωθούν για αυτό με SMS και email όταν θα υπάρχει ασφαλής εκτίμηση.
-Η καταχώρηση θα μπορεί να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών κυρίως για δύο λόγους:
– Για να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση στην ροή αποτελεσμάτων συνδυασμών
-Για να έχει διαμορφωθεί το υποσύνολο των συνδυασμών που εκλέγουν έδρες στην Ευρωβουλή

Προτεινόμενα για εσάς