Συνάντηση Χρήστου Τσιρογιάννη με το τοπικό συμβούλιο Λιμίνης

Συνάντηση με το τοπικό συμβούλιο Λιμίνης, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. «Ακούσαμε, συζητήσαμε, ενημερώσαμε και ιεραρχήσαμε από κοινού τα μικρά και μεγάλα θέματα του χωριού. Αποχετευτικό δίκτυο, δρόμος προς δημοτικό σχολείο, ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας και πτηνό-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθαρισμοί αυλάκων και τεχνικά έργα, διαχείριση κοιμητηρίου, τακτοποίηση σταυλικών εγκαταστάσεων, συχνότερη αποκομιδή απορριμμάτων, επέκταση ηλεκτροφωτισμού ήταν τα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν προς υλοποίηση» δηλώνει ο Δήμαρχος Αρταίων////////////////

ΑΑΔΕ :αναβαθμίζονται οι ταμειακές μηχανές και διασυνδέονται με σύστημα TΑΧΙS
Σε ένα σημαντικό βήμα προς την καθολική ψηφιοποίηση των καταχωρήσεων των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και στη λιανική, προχώρησε η ΑΑΔΕ. Με σχετική απόφαση, καθορίζονται οι προδιαγραφές για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών που θα διασυνδέονται online με το σύστημα TAXIS, ώστε να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα myDATA των αποδείξεων λιανικής αναλυτικά ανά συναλλαγή. Επίσης, με τις προδιαγραφές αυτές εισάγεται ένα νέο στοιχείο στις αποδείξεις λιανικής. Πρόκειται για το QR Code, με το οποίο θα αποδεικνύεται η εγκυρότητα ή μη μιας απόδειξης.

Δήμος Ιωαννιτών: Κανονικά η λειτουργία του καταφυγίου ζώων
Με αφορμή σχόλια και αναρτήσεις φιλοζωικών οργανώσεων από τον Δήμο Ιωαννιτών γίνεται γνωστό ότι η λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων ουδέποτε διακόπηκε.
Ο Δήμος είναι στην διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης με τον ιδιώτη που είχε αναλάβει την περισυλλογή και την επανένταξη αδέσποτων ζώων όπως και την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου.
Η καταγγελία δεν γίνεται με υπαιτιότητα του Δήμου.
Παράλληλα έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η έγκριση και η υπογραφή νέας σύμβασης με ιδιώτη που θα αναλάβει το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Το καταφύγιο στο διάστημα αυτό λειτουργεί με εθελοντή κτηνίατρο και με την συνδρομή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο Δήμος ευχαριστεί τον ιδιώτη για την πολύ σημαντική βοήθεια που παρέχει όπως και την Κτηνιατρική της Περιφέρειας που στέκεται αρωγός.
Παράλληλα έχει ζητήσει εγγράφως από το Υπουργείο την έγκριση δύο μόνιμων θέσεων κτηνιάτρων όπως και την πρόσληψη ενός ακόμη με οκτάμηνη σύμβαση. Μόλις το Υπουργείο απαντήσει θετικά ο δήμος θα προχωρήσει στην προκήρυξη.
Επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ότι η λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων συνεχίζεται κανονικά χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα ή κίνδυνος για τα ζώα που φιλοξενούνται.

Mε προϋπολογισμό 2.046 εκατ. ευρω από την ΔΕΥΑ Άρτας
Δημοπρατείται το έργο «Κατασκευή Τμημάτων του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Αρταίων»
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Άρτας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου « Κατασκευή Τμημάτων του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Αρταίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.046.000,00 ευρώ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/3/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/3/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.
Tο προτεινόμενο έργο αφορά τον οικισμό των νέων εργατικών κατοικιών και δύο τμημάτων του αστικού ιστού της κάτω πόλης της Άρτας. Στον οικισμό των νέων εργατικών κατοικιών, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου oμβρίων, φρεατίων επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής.

Στην περιοχή της κάτω πόλης θα εκτελεστούν έργα σε τμήμα της οδού Μητροπολίτου Πορφυρίου και σε τμήμα της Παραλλήλου της Περιφερειακής οδού. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες και η κατασκευή αγωγού ομβρίων κλειστής ορθογωνικής διατομής. Στον αγωγό ομβρίων κυκλικής διατομής θα κατασκευαστούν ορθογωνικά φρεάτια επίσκεψης, ενώ στα ορθογωνικά τμήματα των αγωγών προβλέπονται λαιμοί επίσκεψης. Τέλος περιλαμβάνεται και η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ως υποέργο της Πράξης « Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων» .

Προτεινόμενα για εσάς