Συνεδρίασε η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Άρτας

Γραμματέας εκλέχθηκε ο Αλέξανδρος Σερέτης -αναπληρωτής Γραμματέας ο Νίκος Νικολάου

Την Δευτέρα 20-6-22 συγκεντρώθηκαν τα εκλεγμένα από 08-05-22 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Άρτας στο ξενοδοχείο «Κρόνος» για τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και υπεύθυνους Οργανωτικού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, παρόντα ήταν όλα τα μέλη της Ν.Ε. καθώς και ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Άρτας και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής κ.Γκόκας Χρήστος και ο κ. Μέγας Χρήστος, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής επίσης.
Τέθηκαν δύο (2) υποψηφιότητες για τη θέση του Γραμματέα και ειδικότερα οι Θωμάς Γεώργιος και Σερέτης Αλέξανδρος. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξελέγη Γραμματέας ο Αλέξανδρος Σερέτης με εφτά (7) ψήφους έναντι τεσσάρων (4) που έλαβε ο Θωμάς Γεώργιος.

Σε συνέχεια της εσωτερικής εκλογικής διαδικασίας για τη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα υποψηφιότητα έθεσαν η Σεβαστή Φέκα και ο Νικόλαος Νικολάου, οι οποίοι έλαβαν τέσσερις (4) ψήφους η πρώτη και έξι (6) ο δεύτερος, καθώς και ένα (1) λευκό, εκλέγοντας έτσι τον Νικόλαο Νικολάου για τη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα. Για τη θέση του υπεύθυνου Μ.Μ.Ε. και Επικοινωνίας τη Μάρω Νάκα και για τη θέση του υπεύθυνου Οργανωτικού τον Νικόλαο Λίγκα, οι οποίοι εκλέχτηκαν ομόφωνα.
Κοινός στόχος είναι η αγαστή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, η ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων μέσα από μια ανανεωμένη σύνθεση της Ν.Ε. που στηρίζεται στην ωριμότητα, την υπευθυνότητα και την διάθεση για δουλειά.