Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. συνεδριάζει στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξή της.
1. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η): «Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος,
εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «Αλατοπία», αγροκτήματος Αργυροτόπου της Δ.Ε. Συβότων του Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε Ηγουμενίτσας, Περιφέρειας Ηπείρου»(υπαγωγή στο άρθρο 9 του Ν. 4014/2011).
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ- Λατομεία Α.Ε.».

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 8, α/α 4 «Μετεγκατάσταση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας, από τη θέση «εκβολές Καλαμά», Δήμου Φιλιατών, σε νέα θέση στον όρμο Βάλτου, Δήμου Ηγουμενίτσας, ίδιας έκτασης 28,9 στρ και ίδιας δυναμικότητας 160 τόνων/έτος, ιδιοκτησίας Σακκά Κων/νου του Βύρωνα».
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου 2 ή της δραστηριότητας είναι ο ΣΑΚΚΑΣ ΒΥΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ».
3. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου (υποκατηγορία Α1, ομάδα 2η):«Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΔΕΗ Α.Ε.».
4. Τροποποίηση της αριθμ. 12/56/19-7-2021 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, σχετικά με την έγκριση κατανομής χρηματοδότησης της συμμετοχής της
Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το 2ο εξάμηνο του 2021.

5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020 – 2029 και 2021 – 2030.
6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Σ.Μ.Π.Ε.) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α. στη συνεδρίαση μπορούν να λάβουν μέρος αποκλειστικά πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ένα άτομο ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας). Οι προσερχόμενοι στη συνεδρίαση θα πρέπει κατά την είσοδό τους στην αίθουσα να επιδεικνύουν το ανάλογο πιστοποιητικό στη Γραμματέα της Επιτροπής.

Προτεινόμενα για εσάς