Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν την ΠΕ Άρτας, τα εξής:
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις διαβρώσεις κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.

-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ναζαίοι – Κρυονέρι προς γέφυρα Τζαρή», αναδόχου Λάμπρου Γεωργούλα, μέχρι την 30-12-2020.
-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου», αναδόχου Κων/νου Καρβούνη του Αποστόλου, μέχρι την 15-12-2020.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης ΔΕΔΔΗΕ για την μετατόπιση υφιστάμενης παροχής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου Π.Ε. Άρτας».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πεζογέφυρας στον Άραχθο ποταμό (παροχή υπηρεσιών)».

-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός πλατάνων στις πηγές Αράχθου (παροχή υπηρεσιών)».
-Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ (νυν φοιτητών ΑΕΙ), σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρόσβασης και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στην Αγία Κυριακή (παροχή υπηρεσιών)».
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-09-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Αμπέλια – Καμπή Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 23/1803/19-07-2019, 26/2081/21-08-2019, 28/2274/23-09-2019 και 34/2701/20-11-2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν στο έργο της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας»(ως προς την αναφερόμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης).
-Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 12-10-2020, για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός τάφρων στην πεδινή περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά (παροχή υπηρεσιών)».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του νομού Άρτας (προμήθεια υλικών)».

Προτεινόμενα για εσάς