Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων και τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 05-06-2019 συνεδρίασης.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιάς», προϋπολογισμού 3.430.000,00 € με ΦΠΑ.

-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης Αγίου Σπυρίδωνα – Βίγλας – Ράχης με επαρχιακή οδό προς Κορωνησία» προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κόμβου Κάτω Καλεντίνης της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

-Έγκριση του από 24-05-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα και σύνδεση αυτής με την επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση του από 10-06-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Πλακανίδια – Παλιουράκι και σύνδεσή της με επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

-Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2019.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ερεισμάτων στην εθνική οδό Άρτας – Καρδίτσας στο ύψος της Καλεντίνης για απορροή όμβριων υδάτων (προμήθεια υλικών)».
-Έγκριση διενέργειας, κατάρτισης και έγκρισης των όρων της διακήρυξης, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, και συγκρότηση της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

-Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο «Υπηρεσίες εξωτερικού τεχνικού συμβούλου» στο πλαίσιο του έργου “PilgrimagetoursandpilgrimagestoGreeceandAlbania” με το ακρωνύμιο “PROSFORA”, του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδηλώσεων, στην Στοκχόλμη και το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το χρονικό διάστημα 21-22 Ιουνίου 2019.

-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.).
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα του συλλόγου «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ», στα Ιωάννινα, στις 24 Ιουνίου 2019.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των 3ων Διεθνών Αγώνων Ioannina Boxing Cup, στα Ιωάννινα, στις 28-29 Ιουνίου 2019, από τον Πυγμαχικό Γυμναστικό Σύλλογο Ιωαννίνων «Ο Τίγρης».

-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Παράκτιου Κολυμβητικού Αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης – Μπούκα στην Πρέβεζα στις 22-23/06/2019.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση διήμερου πρωταθλήματος Μπριτζ, από το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστικού Μπριτζ Ιωαννίνων στις 22 -23 Ιουνίου 2019.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Οι οικογένειες του Καλεντζίου» του Βασιλείου Τζούμα.

-Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα των Π.Ε Ιωαννίνων και Άρτας, για το οικονομικό έτος 2019.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού δημόσιου Διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο

«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PostAlphabeticalInteractiveMuseumusingParticipatory, SpaceEmbedded, Story –Telling, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-A «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020», προϋπολογισμού 76.388,82 € με Φ.Π.Α.
35.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2019.
36.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Παναγιώτας Μίχου, Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με θέμα «Έλεγχος και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού θορύβου από μηχανολογικό εξοπλισμό και μουσική», που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

– Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση–αποκατάσταση πρόσβασης σε κτηνοτροφικές μονάδες μέσω της ΕΟ 3, θέση Θανασέικα Άρτας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.
-Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή κόμβου Ζυγού επί της ΕΟ Άρτας – Τρικάλων», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 21-09-2019.
-Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων», αναδόχου «Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ», μέχρι την 20-08-2019.

-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό – άρση προσχώσεων της κοίτης υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
-Έγκριση των αριθμ. Ι/08-05-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) και ΙΙ/12-06-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018–2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΑΡΤΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5029822» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 1.308.944,00 € με Φ.Π.Α. και ανάκληση της αριθμ. 16/1260/17-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
-Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

Προτεινόμενα για εσάς