Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου, ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων και τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-03-2019 συνεδρίασης.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)» προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ.

-Έγκριση του από 25-01-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-01-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 725.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση του από 04-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την μονάδα Ε.Ε.Σ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 247.000,00 € με ΦΠΑ.
-Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων – Ανθότοπου Δήμου Νικολάου Σκουφά», αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., μέχρι την 31-07-2019.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της 2ης Επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Πραμάντων στον Αυχένα Μηλιές (θέση Ορσίδες)», προϋπολογισμού € 165.000,00 με ΦΠΑ.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Κομποτίου – παραλίας Ράμματος και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Άρτας –Γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού 515.000,00 € με ΦΠΑ.

-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαπλάτυνση επαρχιακής οδού προς αποφυγή ατυχημάτων στην Τ.Κ. Δίστρατου (παροχή υπηρεσιών)».
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης οδού στην ευρύτερη περιοχή Κομποτίου που εξυπηρετεί κτηνοτροφικές μονάδες (προμήθεια υλικών)».
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κατεστραμμένης λόγω θεομηνίας υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Μελισσουργών».
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού μετά από πλημμύρες στην περιοχή της Τ.Κ. Κάτω Αθαμανίου (προμήθεια υλικών)».

-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Πέτα».
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαμόρφωσης κεντρικού ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Καταρράκτη Άρτας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επί της επαρχιακής οδού Γαβριά – Ψαθοτόπι – Παχυκάλαμος», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση του από 28-02-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-02-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αρδευτική διώρυγα στην Τ.Κ. Καλοβάτου», προϋπολογισμού 53.000,00 € με ΦΠΑ.
-Έγκριση του από 07-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2018», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.

-Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή θυροφραγμάτων άρδευσης στην περιοχή Λουτροτόπου», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση του από 19-03-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση-αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων (ΤΚ Βίγλας, ΤΚ Γραμμενίτσας, ΤΚ Κωστακιών) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΤΚ Σελλάδων, ΤΚ Αγίας Παρασκευής)», προϋπολογισμού € 145.000,00 με ΦΠΑ.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση τάφρου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Καλογερικού», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό χειμάρρων Γραμμενίτσας και Κορφοβουνίου ΠΕ Άρτας».

-Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Βόνιτσα, στις 13-03-2019 για τη συμμετοχή του στην ανοιχτή εκδήλωση σχετικά με την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Ακτίου, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
-Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
-Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης για έργα της Π.Ε Άρτας.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετακίνηση των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας Τάσιου Θεοδ., Τασόπουλου Χρ., Φυσέκη Αικ. στην Κόρινθο, την 28-03-2019, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα ζωοτροφών.

Προτεινόμενα για εσάς