Συνεδριάζει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

Προς συζήτηση η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Αρταίων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα είναι;
-Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αρταίων με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος

«Δημιουργία του Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου».
-Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 317/2020 Α.Ο.Ε.)3.Διόρθωση της αριθμ. 132/2020 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 50019814.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
-Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
*Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»6.Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων»
*Συνδιοργάνωση του Δήμου με την ΑΔΑΕ ΟΤΑ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 04,05 και 06 Σεπτεμβρίου 20208.

*Αίτηση ένταξης παράστασης υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων στο «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020»9.
*Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων «Πολιτιστικού Καλοκαιριού»
-Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Έργων,
*Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Ο.Ε. στη θέση ΜΟΥΣΙΑΣ της κτηματικής περιφέρειας Ράχης.
*Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας της ΝΤΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ANIVITAE.E.στη θέση «Ρογγόζια» της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα

*Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του Τζιομάκη Νικολάου στη θέση «ΞΥΛΑ» η ΚΑΡΚΑΣΤΟΣ» η ΛΥΜΟΥΡΙΑστην Τ.Κ. Γαβριάς ΔΕ Αμβρακικού Δήμου Αρταίων
*Κύρωση δικτύου κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Κωστακιών Δ.Κ. Κωστακιών, ΔΕ Αρτας Δήμου Αρταίων
-Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
*Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας»

*Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: ΚΥΤ Αράχθου 400/150Kv,Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων16.Λήψη απόφασης για τη μεταφορά του έργου «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων» από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προτεινόμενα για εσάς