Συνεργασία Υπ. Τουρισμού – Περιφέρειας για ένταξη χωριών/δημοτικών κοινοτήτων στο Διαγωνισμό και Δίκτυο «BestTourismVillages» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO)

Τη συμβολή και την αρωγή του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προκειμένου να ενταχθούν χωριά ή δημοτικές κοινότητες της Ηπείρου μέχρι 15.000 κατοίκους στο διαγωνισμό και δίκτυο BestTourismVillages του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ζητά με επιστολή της η Υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο προώθησης της ειδικής μορφής του αγροτουρισμού.

Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι οι εξής:
• Χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και κατ΄ ανώτατο όριο 15.000 κάτοικοι
• Να βρίσκεται σε ένα τοπίο με σημαντική παρουσία παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η γεωργία, η δασοκομία, η κτηνοτροφία ή η αλιεία
• Να διατηρεί και να αναδεικνύει τις τοπικές αξίες και τον τρόπο ζωής της περιοχής

Ο διαγωνισμός έχει τους εξής τρεις πυλώνες:
1 Το σήμα “BESTTOURISMVILLAGE»: Ο ΠΟΤ αποδίδει το σήμα αυτό μετά από αξιολόγηση σε χωριά που αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα προορισμού για αγροτουρισμό, με αναγνωρισμένα πολιτιστικά και φυσικά αγαθά που διατηρούν και προωθούν τις αγροτικές και τοπικές αξίες , τα τοπικά προϊόντα τον τοπικό τρόπο ζωής. Αναγνωρίζει επίσης με το σήμα αυτό τους δήμους, που έχουν σαφή δέσμευση για την αειφορία σε όλες τις πτυχές της-οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική- όσον αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού ως έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης.

2. Το πρόγραμμα αναβάθμισης «ΒΕΣΤ TOURISMVILLAGE». Είναι ένα πρόγραμμα στήριξης για έναν αριθμό χωριών που δεν πληρούν πλήρως τους κανόνες για τη λήψη του σήματος. Οι Δήμοι αυτοί θα έχουν υποστήριξη από τον ΠΟΤ και τους εταίρους του για τη βελτίωση όσων τομέα εντοπίζονται να έχουν περιθώρια ανάπτυξης στη διαδικασία αξιολόγησης.

3. Τοδίκτυο“BEST TOURISM VILLAGE». Το Δίκτυο υποστηρίζει το έργο του ΠΟΤ στον εντοπισμό καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων πολιτικής, καθώς και γνώσεων και αποτελεί χώρο ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, μαθημάτων και ευκαιριών.
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, email: [email protected] τηλέφωνα 2103736118 & 2103736091.