Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

Μετά την ματαίωση της 12-10-2020 συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, λόγω αποχής των παρατάξεων της μειοψηφίας, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι σε νέα συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ(κεκλεισμένων των θυρών)στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
-Εισηγητής:κ. Κων/νος Τράμπας Πρόεδρος ΔΣ

1.Εκλογή νέου τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης της δημοτικής συμβούλου και τακτικού μέλους αυτής κας Σπάκα Χριστίνας, και της ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτής, κ. Μάρου Κων/νου σύμφωνα με την 4α’ παράγραφο του Ν. 4623/2019 και την αριθμ. 91/ΑΠ59851/21-8-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
-Εισηγητής κ. Χρήστος Τσιρογιάννης Δήμαρχος Αρταίων
2.Υδροδότησηαπό την λίμνη Πουρναρίου
-Εισηγητής: κ. Πανέτας ΓεώργιοςΑντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας
3.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» με κωδικό ΟΠΣ 5052248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης

4.Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5052654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα«Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης
5.Έγκριση Ψηφίσματος για την Επίσημη Θεσμοθέτηση της Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων στόχων, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Δίκτυο “SDG17 Greece”
6.2ηΤροποποίησητης μελέτης του σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια
-Εισηγητής: κ.Λιόντος Νικόλαος Αντιδήμαρχος Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
7.Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την διενέργεια διαδικασία κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού.
8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού(αριθμ.463/2020 A.O.E.)
-Εισηγητής: κ. Σιαφάκας ΧριστόφοροςΑντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

9.Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»
10.Συγκρότηση Επιτροπώνγια το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2021»
-Εισηγητής: κ. Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και Δημοτικής Αστυνομίας
11.Τροποποίηση της αριθμ. 598/2011 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην κα Θεοδωρή Αγγελική
12.Εξέταση αιτήματος Τοπικής Κοινότητας Κεραματών για ονοματοδοσία οδών στην Τ.Κ.Κεραματών.

13.Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν.3852/2010 για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από Κύριο Έργου
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του τμήματος του έργου «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας –ολοκλήρωση Β’ Φάσης»
15.Χαρακτηρισμός του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.
16.Χαρακτηρισμός του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.
17.Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδαςτου κ.Μίχα Απόστολου
18.Τοποθέτηση 2 ξύλινων σκαλοπατιών επί της οδού Σκουφά κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ
-Εισηγητής: κ. Ζέρβας Κων/νος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

19.6ηΤροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 202020.Συμπλήρωση της αριθμ. 187/2020 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων σχετ. η αριθμ. 295/2020 Α.Ο.Ε.»
-Εισηγητής: κ.Χουλιάρας Δημήτριος Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Άρτας
21.Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας για τα τρέχοντα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του:
-Ρομά και παραβατικότητες-
-Πεζόδρομος και παραβατικότητας
–Πεζόδρομος και καθαριότητα

Προτεινόμενα για εσάς