Σύσκεψη Δημάρχων στο Δήμο Ζηρού για αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Άμεσα μέτρα για έλεγχο των δικτύων ύδρευσης

Τι αναφέρει η κοινή ανακοίνωση για τις πηγές Αγίου Γεωργίου

Όπως καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του θέρους, παρατηρείται έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των Νομών Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας, οι οποίες υδρεύονται από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών.
Το γεγονός της παρατεταμένης έλλειψης νερού, προκάλεσε ανησυχία στους Δημάρχους της περιοχής, αφού έχει καταγραφεί προβλήματα και στις δεξαμενές υδρομάστευσης των πηγών Αγίου Γεωργίου. Για το θέμα της ύδρευσης, το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Ζηρού κ. Νικόλαου Καλαντζή στη Φιλιππιάδα, στην οποία έλαβαν μέρος οι δήμαρχοι: Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, Πρέβεζας κ. Νικόλαος Γεωργάκος, Νικολάου Σκουφά κα Ροζίνα Βαβέτση, ο αντιδήμαρχος Λευκάδας κ. Γιάννης Λιβιτσάνος, ο αντιδήμαρχος Δήμου Ζηρού κ. Βασίλειος Ζάβαλης, ο προέδρος της Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου κ. Χρήστος Ρίζος και βέβαια ο Δήμαρχος Ζηρού.

Οι ανησυχίες των Δημάρχων επικεντρώνονται στη σωστή διαχείριση του δικτύου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Όπως αναφέρθηκε στο δίκτυο ύδρευσης, πέραν της σπάταλης διαχείρισης από τους καταναλωτές, υπάρχουν ενδείξεις για εκτεταμένες παράνομες παροχές, που κανείς δεν γνωρίζει πόσο νερό και για ποιες ανάγκες καταναλώνεται.
Εντοπίσθηκε επίσης η ύπαρξη προβληματικών και μη προσβάσιμων παροχών για τις οποίες δεν καταγράφεται στη σωστή διάσταση η κατανάλωση νερού.

Τέλος διαπιστώθηκε πως πέραν του συντονισμού και της κοινής αντιμετώπισης σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, απαιτείται καθορισμός νέων ζωνών ευθύνης στους συνδέσμους ύδρευσης των τριών νομών, ενώ θα ζητηθεί αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης.
Όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε, στη συνάντηση αφού συζητήθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και εξετάστηκαν άμεσες και βραχυπρόθεσμες λύσεις, που είναι οι εξής:

α. Μέσω ανακοινώσεων κάθε Δήμου ξεχωριστά να ζητηθεί από τους κατοίκους η συνετή χρήση του νερού.
β. Να πραγματοποιηθούν εκτεταμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό παράνομων παροχών.
γ. Να προχωρήσουν οι αντικαταστάσεις προβληματικών ή μη προσβάσιμων υδρόμετρων.
δ. Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για κάθε ζήτημα που προκύπτει στα δίκτυα ύδρευσης.
ε. Να προχωρήσουν προγραμματικές συμβάσεις με τους Συνδέσμους Ύδρευσης για τον εκ νέου καθορισμό της ζώνης ευθύνης ύδρευσης.
στ. Να αναληφθούν από κοινού πρωτοβουλίες και να ασκηθούν πιέσεις στην κατεύθυνση της χρηματοδότησης του έργου στη βάση μελέτης που έχει εκπονήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ για την αντικατάσταση του συνόλου του παλαιού δικτύου.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι κάτοικοι και επισκέπτες των Δήμων Ζηρού, Πρέβεζας, Λευκάδας και Νικολάου Σκουφά, να έχουν πάντα την απαραίτητη ποσότητα αλλά και την καλύτερη δυνατή ποιότητα νερού.
Η σωστή και συνετή διαχείριση ενός τόσο πολύτιμου αγαθού, όπως είναι το νερό, είναι υπόθεση όλων μας!
Την ανακοίνωση υπογράφουν οι Δήμαρχοι Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, Ζηρού Νικόλαος Καλαντζής, Πρέβεζας Νικόλαος Γεωργάκος, Νικολάου Σκουφά Ροζίνα Βαβέτση και ο Αντιδήμαρχος Λευκάδας: Γιάννης Λιβιτσάνος.

Προτεινόμενα για εσάς