Τα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρταίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αρταίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Σύνταξη εγγράφων – φορμών
ΩΡΕΣ 50
2. Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2:
Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει,
σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας 175
3. Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους 125
4. Επεξεργασία Κειμένου –
Διαδίκτυο (Ι) 50

5. Νέες Τεχνολογίες στην
Τρίτη Ηλικία 25
6Διαδικτυακή προβολή και
διαχείριση επιχείρησης τουριστικών
υπηρεσιών 25
7. Χρήση ελεύθερου λογισμικού 25
8Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις
(ΙΙ) 50
9.Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
10. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
11. Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10

12 . Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25
13. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα –
Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
14. Αθλητισμός και διατροφή 25
15. Δημιουργώ τη δική μου
επιχείρηση 25
16. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
17. Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
18 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη
ηλικία 25
19.. Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
20. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25
21. Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25
22. Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
23. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25

24. Βασικά Γερμανικά Α2 50
25. Βασικά Γερμανικά Α1 50
26. Εικαστικό Εργαστήρι 50
27 . Εθελοντισμός και κοινωνική
δράση 25
28. Αγγλικά για το χώρο εργασίας
(Α2-Β1) 25
29 Βασικά Αγγλικά 50
30 Βασικά Αγγλικά Α2 50
31. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
32. Αγροτική Επιχειρηματικότητα –
Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25

33. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή –
Πιστοποίηση – Διάθεση 25
34. Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50
35. Βασικά Γαλλικά Α2 50
36. Γαλλικά για τον τουρισμό
(Α1-Α2) 25
37. Βασικά Γαλλικά Α1 50
38. Εργαστήρι Δημιουργικής
Γραφής 50
39. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής)
διατροφής 25

40. Εθελοντισμός: Σεισμοί 25
41. Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων,
Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25
42. Κινηματογράφος 25
43. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη
θεάτρου 25
44. Θεατρολογία 25
45. Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου
παράσταση) 50
46. Τοπική κοινότητα μάθησης:
Λέσχη κινηματογράφου 25
47. Υγεία και εναλλακτικές
θεραπείες 25

48. Ισπανικά για τον τουρισμό
(Α1-Α2) 25
49. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25
50. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα
θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,
πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή
κλπ.) – 25
51. Σύνδεση σχολείου-
οικογένειας 50
52. Εργαστήρι Μαγειρικής με
παραδοσιακές συνταγές 35
53 Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο
εργασίας 15
54 Εργαστήριο ξυλογλυπτικής 50
55 Λαογραφία του τόπου 25
56 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α1 50

57 Βασικά Τούρκικα Επιπέδου Α2 50
58 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
59Άθληση στην Τρίτη ηλικία 25
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στους υπευθύνους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2681362109, 2681062138.
Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου Email: [email protected], [email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δήμος Ιωαννιτών
Πρόσκληση συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Ο Δήμος Ιωαννιτών , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιωαννιτών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιωαννιτών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο(Ι)
2Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις(ΙΙ)
3Βάσεις Δεδομένων- Εξειδικευμένα Θέματα(ΙΙΙ)
4Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
5Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Socialmedia)
6Δημιουργία Ιστοσελίδας

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχήςαπευθυνθείτεστο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Τηλ. :2651001025
Ταχ. Διεύθυνση:Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Τ.Κ. 45221 Email: [email protected] Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προτεινόμενα για εσάς