Τετρακόσιοι και πλέον κτηνοτρόφοι εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του έργου MeDinno

Περισσότεροι από 400 εκπαιδευτές, σπουδαστές, επαγγελματίες και εργαζόμενοι των κλάδων κρέατος και τυροκομικών προϊόντων καθώς και κτηνοτρόφοι, συμμετείχαν σε μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων την οποία διοργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, στο πλαίσιο του έργου MeDInno. Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο από τη πόλη των Ιωαννίνων, συνεχίστηκαν τον Ιούνιο στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και στην Άρτα και ολοκληρώθηκαν στις αρχές Ιουλίου στην Πρέβεζα.

Τα θεματικά πεδία των εκπαιδεύσεων περιλάμβαναν:

Τυροκόμηση λευκών τυριών (Ι,ΙΙ)
– Βασικές – αρχές Αναπαραγωγής – γενετική επιλογή
-Υγεία και ευζωία αγροτικών ζώων
-Βασικές αρχές καταρτισμό οικονομικών ισόρροπων σιτηρεσίων
-Εκτίμηση σφάγιου
-Διατροφή μηρυκαστικών
-Ποιότητα ζωικών προϊόντων
-Βασικές αρχές μεταποίησης και συσκευασίας
-Αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος και τυριού – Λιανικό εμπόριο
-Ασφάλεια τροφίμων
-Τυποποίηση τυροκομικής διαδικασίας
-Τυροκόμηση τυριών τυρογάλακτος
-Βασικές αρχές πιστοποίησης –
Βασικές αρχές marketing
-Εξειδικευμένα σιτηρέσια μηρυκαστικών
-Φυσικοχημικές ιδιότητες γαλακτοκομικών προϊόντων
-Τεχνολογία παραγωγής τυριών από κατσικίσιο γάλα

Προτεινόμενα για εσάς