Τηλεδιάσκεψη για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων για την περίοδο 2020-2023

Με απουσία των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης

Με συμμετοχή φορέων και δημοτών, αλλά με την απουσία των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, η διαβούλευση για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Αρταίων για την περίοδο 2020-2023.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν, μόνο ο Δημάρχος, Αντιδημάροι, υπηρεσιακά στελεχη του Δήμου, και εκπρόσωποι Τοπικών Φορέων.
Κατά την τηλεδιάσκεψη, υπήρξαν εκτενείς εισηγήσεις από τα στελέχη του Δήμου, τόσο για τον Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχεδιασμό της περιόδου 2020-2023, όσο και για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021.

Οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής όπως παρουσιάστηκαν έχουν ως εξής:
Ο Δήμος Αρταίων για την περίοδο 2020-2023 καλείται να σχεδιάσει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό του προγραμματισμό σε ένα περιβάλλον δυσχερές, οριζόμενο από την πρωτόγνωρη πανδημία του COVID-19, από την οικονομική κρίση και ύφεση, με ασφυκτικά χρηματοδοτικά πλαίσια. Ταυτόχρονα, οφείλει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν συγκεντρωθεί μέσω των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Καλείται από τη μια μεριά να συμβάλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων αντιμετώπισης της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης και την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης και από την άλλη να αναβαθμίσει το ρόλο του και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών και συνεπώς να εκπληρώσει την αποστολή του.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική του Δήμου περιλαμβάνει δράσεις που υπάγονται στους άξονες της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027 και επικεντρώνεται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες:
i. Την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής
ii. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου
iii. Την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας
iv. Τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης
Όπως, δήλωσε σχετικά και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Τράμπας, που συντόνιζε την τηλεδιάσκεψη : « Ο Δήμος μας στηρίζει το όραμα και την αποστολή του για την νέα εποχή της Άρτας με σημεία αιχμής την διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, καθώς και την ανάδειξη της αγροτικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μας».

Οι εκπρόσωποι Φορέων 
Με δικές τους προτάσεις, προσήλθαν οι Φορείς στην διαδικασία διαβούλευσης, επισημαίνοντας ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση.
Αυτά, αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα έργα υποδομής στις σχολικές εγκαταστάσεις, τις κοινωνικές δομές. Όσον αφορά στην κοινωνική πολιτική, οι προτάσεις αφορούσαν στις υποδομές υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και στην αναβάθμισή τους. Σημαντικές προτάσεις, έγιναν επίσης για τις υποδομές της πόλης (πχ για τα πάρκινγκ), για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και για επιμέρους ζητήματα που αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμού (πχ. Ειδικό σχολείο στο Γλυκόριζο).

Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων προσήλθαν και οι εξής Φορείς:
– Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Άρτας
– Δημοτική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΔΟΑΚ)
– Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ηπείρου
– Ποδηλατικός όμιλος Άρτας
– Σωματείο αυτ/στών ΤΑΧΙ
– Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας
– Πολιτιστικός Σύλλογος «Σκουφάς»
– Εμπορικός Σύλλογος Άρτας

– Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
– Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αρταίων
– Σύλλογος Γονέων με Τρίτεκνα
– Ένωση Πολυτέκνων
– Επιμελητήριο Άρτας
– Ένωση Πολυτέκνων Άρτας
– Σύλλογος «Φίλοι του Βιβλίου»
– Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
– Κέντρο Πρόληψης Άρτας ΟΚΑΝΑ
– Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας

– ΕΠΣ Άρτας
– Σύλλογος Εστίασης Διασκέδασης Άρτας
– ΓΕΩΤΕΕ Άρτας
– Αστικό ΚΤΕΛ Άρτας
– ΕΕΤΕΜ

Προτεινόμενα για εσάς