Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την Ήπειρο

ΧΑΣΟΥΡΕΣ σε τουρισμό και εστίαση

Μείον 43,7 εκατομμύρια στα καταλύματα

Μείον 51,3 εκατομμύρια στην εστίαση

Με τεράστιες ζημιές σε ξενοδοχεία και εστίαση έκλεισε η χρονιά της πανδημίας, δηλαδή το 2020. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, σχεδόν 41 δισ ευρώ χάθηκαν το 2020 από τις επιχειρήσεις.
Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το έτος 2020 ανήλθε σε 266.083.826 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 13,5% σε σχέση με το έτος 2019, που είχε ανέλθει σε 307.704.921 χιλ. ευρώ. Tη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 3,1%, μεταξύ των ετών 2020 και 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου παροχής καταλυμάτων είχε το 2020 τζίρο 2.303.658.141 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 67,0% σε σχέση με το 2019, όπου είχε διαμορφωθεί στα 6.991.184.282 ευρώ.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το 2020 διαμορφώθηκε σε 3.773.850.833 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 37,7% σε σχέση με το έτος 2019, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6.059.184.851 ευρώ.
Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2020 και 2019 στα καταλύματα, παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (83,5%) και η μικρότερη μείωση (14,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ των ετών 2020 και 2019 στην εστίαση, παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου (73,3%), ενώ η μικρότερη μείωση (17,3%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου παροχής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 υποχώρησε στα 73.059.995 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 45,0% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, όπου είχε διαμορφωθεί στα 132.846.595 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (76,3%) και η μικρότερη μείωση (0,5%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, ενώ αντίστοιχη αύξηση (8,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 υποχώρησε στα 59.433.225 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 58,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 143.746.028 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2019 μεγαλύτερη του 0,5%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (90,2%) και η μικρότερη μείωση (22,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Στην Ήπειρο
Δύσκολη ήταν η χρονιά και για τις επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τζίρος των καταλυμάτων στην Ήπειρο το 2019 ήταν 79,7 εκατομμύρια και το 2020 μειώθηκε στα 36 εκατομμύρια, δηλαδή μία μείωση 45%.
Πιο συγκεκριμένα, από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής προκύπτει ότι οι απώλειες για τον κλάδο των καταλυμάτων στην Ήπειρο ανέρχονται στα 43,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2019.
Το 2019 ο τζίρος στην ΑΡΤΑ ήταν 2. 661.549 και το 2020 -1.458.226 Μεταβολή -45,2.
Το 2019 ο τζίρος στην ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ήταν 14.779.664 και το 2020 7.509.837 Μεταβολή -49,2.
Το 2019 ο τζίρος στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ήταν 32.940.858 και το 2020 13.087.468 Μεταβολή -60,3.
Το 2019 ο τζίρος στην ΠΡΕΒΕΖΑ ήταν 31.381.177 και το 2020 13.991.439 Μεταβολή -55,4.
Οι μεγαλύτερες απώλειες είναι για το Νομό Ιωαννίνων, άνω του 60% και οι μικρότερες καταγράφονται στην Άρτα.

Οι απώλειες για τον κλάδο της εστίασης στην Ήπειρο ανέρχονται στα 51,3 εκατομμύρια. Οι μεγαλύτερες -40%- καταγράφονται στην Πρέβεζα και οι μικρότερες στην Άρτα.
Το 2019 ο τζίρος στην ΑΡΤΑ ήταν 17.389.319 και το 2020 ήταν 13.232.493 Μεταβολή -23,9.
Το 2019 ο τζίρος στην ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ήταν 24.217.971και το 2020 ήταν 15.578.643 Μεταβολή -35,7.
Το 2019 ο τζίρος στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ήταν 74.104.511 και το 2020 ήταν 49.749.838 Μεταβολή -32,9.
Το 2019 ο τζίρος στην ΠΡΕΒΕΖΑ ήταν 34.806.432 και το 2020 ήταν 20.672.515 Μεταβολή -40,6.

Προτεινόμενα για εσάς