Υποβολή προτάσεων από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Ν. Άρτας

Στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού 2,3 εκατ. Ευρώ

Την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.388.322,52 € υπέβαλλε ως πρόταση Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Ν. Άρτας, εκμεταλλευόμενος τις προσκλήσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η πρόταση θα υποβληθεί κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νικολάου Σκουφά.
Το έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», προϋπολογισμού 300.500,00 € με ΦΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών όλων των υφιστάμενων υδατόπυργων του Συνδέσμου ύδρευσης Νομού Άρτας στα πλαίσια της διατήρησης αυτών σε καλή κατάσταση και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας των κατοίκων της περιοχής
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», προϋπολογισμού 2.001.202,52 € με ΦΠΑ.

Στόχος του συστήματος όπως υποστηρίζεται από τη Διοίκηση του Συνδέσμου, είναι η επαρκής και αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού για τη λειτουργία του Συνδέσμου Ύδρευσης.

*ΗΧΩ Newsroom

Προτεινόμενα για εσάς