Χρήστος Γκόκας: καταγγελίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη στάση πληρωμών δημοσίων έργων

«Οι όροι των διακηρύξεων είναι απολύτως φωτογραφικοί και στις απευθείας αναθέσεις, καλούνται συνήθως «οι ίδιοι και οι ίδιοι» εργολήπτες»

Ο Βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τη συνάδελφό του Βουλευτή, κα Τόνια Αντωνίου, κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, σχετικά με τις καταγγελίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη στάση πληρωμών δημοσίων έργων, αλλά και τις προκλητικές πρακτικές των απευθείας αναθέσεων και των φωτογραφικών διακηρύξεων.

Αναλυτικά αναφέρουν ότι τόσο οι Τεχνικές Εταιρείες, όσο και οι μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις ασφυκτιούν από τις πολύμηνες καθυστερήσεις πληρωμών δημοσίων έργων, καθώς εκδίδουν τιμολόγια, καταβάλουν τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους και η εξόφλησή τους δεν πραγματοποιείται άμεσα από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
Επιπρόσθετα τονίζουν ότι το πρόβλημα οξύνεται όταν πλησιάζει το τέλος του έτους, ακόμα και για τα έργα που χρηματοδοτούνται από Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για «τεράστιο ταμειακό μαξιλάρι» και επαρκή ρευστότητα του Δημόσιου Τομέα.

Επιπλέον επισημαίνουν ότι πολύ συχνά οι όροι των διακηρύξεων είναι απολύτως φωτογραφικοί και οι απευθείας αναθέσεις, με πρόσχημα την κατεπείγουσα ανάγκη, χωρίς την υποχρέωση για ανάρτηση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), έχουν υιοθετηθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, και καλούνται για «απευθείας διαπραγμάτευση», όπως αναφέρεται στις καταγγελίες αυτές, συνήθως «οι ίδιοι και οι ίδιοι» εργολήπτες.
Παράλληλα αναφέρουν ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα θεσμικά ζητήματα, τα οποία εδώ και χρόνια παραμένουν στάσιμα, όπως η σύσταση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών με βάση το Ν. 4282/2021, για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης υπογραμμίζουν ότι το θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, μετά από τρεισήμισι χρόνια.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς, Ποια μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την αυτονόητη υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των τεχνικών έργων, αφού οι καθυστερήσεις οδηγούν σε απόγνωση τους εργολήπτες και Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για να περιοριστούν οι πρακτικές φωτογραφικών διακηρύξεων και των απευθείας αναθέσεων χωρίς καν ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ. Επιπλέον ρωτούν Πότε θα εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Πότε θα συσταθεί η Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών και Πότε θα ερμηνευτούν τα άρθρα 152 και 153 του Ν.4938/2022, για την αποφυγή παρερμηνειών. Τέλος ζητούν στοιχεία για το ύψος των οφειλών, που προέρχονται από απλήρωτους λογαριασμούς εκτελεσμένων έργων ανά Υπουργείο, Περιφέρειες και Δήμους και επίσης για τους ελέγχους, των τριών τελευταίων ετών, της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σχετικά με τις συμβάσεις έργων και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν με απευθείας ανάθεση.