Χρήστος Γκόκας: λάθη και τις ανακρίβειες, στις συντάξεις των Απόστρατων Αξιωματικών

Ο Βουλευτής Άρτας, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τα λάθη και τις ανακρίβειες, τα οποία έχουν εντοπιστεί κατά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων των Απόστρατων Αξιωματικών.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι με το Ν. 4670/2020, άρθρα 25 και 29, δόθηκε η δυνατότητα στους συνταξιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επαναϋπολογισμό των συντάξεών τους και συγκεκριμένα, του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.
Επίσης σημειώνουν ότι η αναπροσαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 όλων των κύριων συντάξεων που χορηγήθηκαν με διατάξεις προγενέστερες του Ν. 4387/2016, πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία, με τα οποία έγινε ο πρώτος επαναϋπολογισμός και αναπροσαρμογή για το διάστημα από 13-05-2016 έως 30-09-2019.
Επιπρόσθετα υπογραμμίζουν ότι, για να προσδιοριστεί η καταβλητέα από 1-10-2019 σύνταξη πραγματοποιήθηκε σύγκριση α) του καταβαλλόμενου την 30.09.2019 ποσού εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς με β) το άθροισμα εθνικής σύνταξης, ανταποδοτικής σύνταξης και προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Ωστόσο, τονίζουν ότι, κατά τη διαδικασία του επαναϋπολογσιμού διαπιστώθηκαν λάθη και ανακρίβειες στα συντάξιμα χρόνια και στον υπολογισμό των κρατήσεων, εις βάρος πάντα των συνταξιούχων.
Χαρακτηριστικά δε αναφέρουν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα στα οποία παρουσιάζονται λάθη, τα οποία προκύπτουν είτε σε διαφορετικά ποσά κρατήσεων κατά την ίδια χρονική περίοδο, είτε σε δεκαδικά ψηφία του ποσοστού αύξησης, τα οποία δεν λήφθησαν υπόψη, είτε στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, είτε στα έτη ασφάλισης, είτε ακόμα και λάθη στα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με βάση το Ν. 4670/2020.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ερωτούν τους κ. Υπουργούς, Για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν, ώστε να αποκατασταθούν τα σφάλματα και να αποδοθούν τα πραγματικά ποσά συντάξεων στους δικαιούχους απόστρατους αξιωματικούς και Πότε θα αποδοθούν στους Απόστρατους και γιατί δεν έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα, σε ορισμένους εξ αυτών, τα αναδρομικά από τον επαναϋπολογισμό με βάση το Ν. 4670/2020. Επιπλέον ζητούν ενημέρωση, Εάν θα συνεχιστεί να προσμετράται ο πλασματικός χρόνος των 3 ετών, που αφορά όσους Απόστρατους έχουν καταταχθεί πριν την 31-2-1995, αφού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.