112 οι θέσεις για εκλεγμένους

Οι εκλογές σε Περιφέρεια και Δήμους της Άρτας σε αριθμούς

10 περιφερειακοί και 102 Δημοτικοί σύμβουλοι στην Άρτα
-Πόσοι εκλέγονται στους Δήμους και πόσες οι έδρες στις Δημοτικές Ενότητες

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις για τον ορισμό αριθμού δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας των άρθρων 25 και 135 του ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό τους, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
Στην περιφέρεια Ηπείρου, εκλέγονται 51 περιφερειακοί σύμβουλοι, εκ των οποίων οι 10 εκλέγονται στην Άρτα.

Στους δήμους της Άρτας, εκλέγονται συνολικά 102 δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων 33 εκλέγονται στο Δήμο Αρταίων, από 21 στους δήμους κ. Τζουμέρκων και Γ. Καραϊσκάκη και 27 στο Δήμο Ν. Σκουφά.
Πιο συγκεκριμένα για την Περιφέρεια τα στοιχεία είναι τα εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ μόνιμος πληθυσμός 336.856 αριθμός περιφερειακών συμβούλων 51

Αναλυτικά:
Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ : μόνιμος πληθυσμός 67.877 αριθμός περιφερειακών συμβούλων10
Περιφερειακή Ενότητα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ : μόνιμος πληθυσμός 43.587 αριθμός περιφερειακών συμβούλων 7
Περιφερειακή Ενότητα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : μόνιμος πληθυσμός 167.901 αριθμός περιφερειακών συμβούλων25
Περιφερειακή Ενότητα ΠΡΕΒΕΖΑΣ : μόνιμος πληθυσμός 57.491 αριθμός περιφερειακών συμβούλων 7

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Στον Δήμο Αρταίων με πληθυσμό 43.166 κατοίκους εκλέγονται 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
– ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ μόνιμος πληθυσμός 43.166 Δημοτικοί Σύμβουλοι 33
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ μόνιμος πληθυσμός 4.268 Δημοτικοί Σύμβουλοι 3
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ μόνιμος πληθυσμός 27.330 Δημοτικοί Σύμβουλοι 21
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ μόνιμος πληθυσμός 2.941 Δημοτικοί Σύμβουλοι 2
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ μόνιμος πληθυσμός 3.184 Δημοτικοί Σύμβουλοι 3
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ μόνιμος πληθυσμός 5.443 Δημοτικοί Σύμβουλοι 4

– ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ μόνιμος πληθυσμός 5.780 21
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ μόνιμος πληθυσμός 2.287 Δημοτικοί Σύμβουλοι 8
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ μόνιμος πληθυσμός 1.239 Δημοτικοί Σύμβουλοι 5
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ μόνιμος πληθυσμός 2.254 Δημοτικοί Σύμβουλοι 8

– ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ μόνιμος πληθυσμός 6.178 Δημοτικοί Σύμβουλοι 21
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ μόνιμος πληθυσμός 1.800 Δημοτικοί Σύμβουλοι 6
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ μόνιμος πληθυσμός 3.786 Δημοτικοί Σύμβουλοι 13
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ μόνιμος πληθυσμός 173 Δημοτικοί Σύμβουλοι 1
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ μόνιμος πληθυσμός 419 Δημοτικοί Σύμβουλοι 1

– ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ μόνιμος πληθυσμός 12.753 Δημοτικοί Σύμβουλοι 27
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ μόνιμος πληθυσμός 4.661 Δημοτικοί Σύμβουλοι 10
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ μόνιμος πληθυσμός 769 Δημοτικοί Σύμβουλοι 2
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ μόνιμος πληθυσμός 2.542 Δημοτικοί Σύμβουλοι 5
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ μόνιμος πληθυσμός 4.781 Δημοτικοί Σύμβουλοι 10