24 ΙΟΥΝΙΟΥ - Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ

Από τον Φώτη Βράκα

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο-συμφωνία της Κων/πολης απαγορεύθηκε να ριχτούν κανονιές ή πυροβολισμοί.
Το Γεγονός της απελευθέρωσης δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο., Ο Γεώργιος Σουρής είχε γράψει τρια ή τέσσερα ποιήματα.

 

Εδώ τον ποίημα στο Δημαρειό :

Χαρῆτε, παλληκάρια… Ἑλληνικὴ παντιέρα
ἐπάνω εἰς τὸ κάστρο τῆς Ἄρτας ἐστηλώθη,
ἀνάσαναν οἱ σκλάβοι μ’ ἐλεύθερον ἀγέρα
καὶ ἀπαντειοῦνται τόσα ὀνείρατα καὶ πόθοι.
Ἐλεύθεροι καὶ σκλάβοι ἀπὸ καρδιᾶς φιλιοῦνται,
γεμίζει ὁ ἀγέρας ἀπὸ χαρᾶς φωναῖς,
χρυσόφτεραις ἐλπίδες στὰ στήθεια των γεννειούνται,
καὶ Τούρκου δὲν γροικιέται τριγύρω ἀμανές.

Ἡμέρωσε ὁ Τοῦρκος, τ’ ἀνήμερο θεριό,
κι’ ἐγὼ χαρὰ γεμᾶτος φωνάζω «Ἔ! Μαριώ,
καιρὸς νὰ τραγουδοῦμε…
Ἐμπῆκαν οἱ στρατοί μας μέσα στὸ Δημαριό…
Κέρνα κρασὶ νὰ πιοῦμε».

Χαρῆτε, καὶ ἂν δίχως νὰ ἀνοίξῃ καμμιὰ μύτη,
τὸ χῶμα μας πατοῦμε, παιδιά, ὑπομονή,
καὶ ἴσως θὲ νὰ φέξῃ ἀργότερα μιὰ τρίτη,
ποὺ μ’ αἵματα ἡ δόξα ἐμπρός μας θὰ φανῇ.
Στὰ πόδια μας ἡ δόξα βαθυὰ βαθυὰ κοιμᾶται,
καὶ φθάνει ἕνα στόμα μονάχα νὰ βρεθῇ
νὰ τῆς φωνάξῃ «Σήκω» κι’ αὐτὴ θὰ σηκωθῇ…
Μὰ ποιὸ θὰ εἶν’ ἐκεῖνο, ἀδέρφια, μὴ ρωτᾶτε.

Προτεινόμενα για εσάς