Ανέλαβε η νέα Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Μπατιστάτου

Με μια γυναίκα στο τιμόνι, γυρίζει σελίδα και επίσημα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά την τελετή παράδοσης και παραλαβής το μεσημέρι της Δευτέρας, στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ηπείρου.
Η νέα Πρύτανης Άννα Μπατιστάτου στην πρώτη της αυτή ομιλία, είπε πως “Πιστεύω στην ανάκαμψη του Πανεπιστημίου και αναλαμβάνοντας έχω την φιλοδοξία της ανάταξης της ακαδημαϊκής συλλογικότητας…. Προσωπικά θα ενισχύσω τα δυνατά σημεία της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά θα στηρίξω και τις ανατροπές που επιβάλλονται από τις κοινές μας αξίες”.
Η κ. Μπατιστάτου τόνισε πως η έρευνα και η εκπαίδευση είναι βασικός πυλώνας, υποσχέθηκε καλύτερη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, και πιο οργανωμένη στην έρευνα και καινοτομία, για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Έκανε ειδική αναφορά στο Πάρκο Έρευνας και Τεχνολογίας που όπως είπε, “μπορεί να συμβάλει καθοριστικά ώστε η Ήπειρος να γίνει η Περιφέρεια της γνώσης και της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία”.

Μίλησε για την ανάγκη ενεργοποίησης ομάδων πολιτών στη λειτουργία του Πανεπιστημίου, μέσα από τα λεγόμενα αστικά εργαστήρια.
Αφού παρουσίασε τους αντιπρυτάνεις της (Παναγιώτα Καντή, Ιωάννης Λεονάρδος, Θεόδωρος Ματίκας Ξενοφών Μπήτσικας) η κ. Μπατιστάτου αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Διοίκησης το οποίο με την πολυεπιστημονική σύνθεσή του θα έχει ως αποστολή τη δικτύωση του πανεπιστημίου και την κινητικότητα, ενώ θα υπάρξει υποσχέθηκε, ανάληψη επιμέρους αρμοδιοτήτων από κάθε μέλος του Συμβουλίου. Θεμέλιοι λίθοι στη διοίκησή της θα είναι κατέληξε η δημοκρατία, η διαφάνεια, ο διάλογος και η νομιμότητα, η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων και στη λειτουργία, το ακαδημαϊκό ήθος, η ακεραιότητα και αμοιβαία λογοδοσία.