Απευθείας χρηματοδότηση επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ηπείρου

Πρόταση στον Υπουργό Ανάπτυξης

Απάντηση Αλ. Καχριμάνη στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

Απάντηση στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων που ζητά απευθείας χρηματοδότηση επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ηπείρου, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι, σημειώνει ο Περιφερειάρχης στην απάντησή του:

1. Με την 1046/29.5.2020 επιστολή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ζητήθηκε η συμβολή των ΠΕΠ στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας όσον αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
2. Με την διαδικασία της 4ης αναθεώρησης των ΕΠ 2014-2020, το ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου συνέδραμε το ΕΠΑΝΕΚ με πόρους ύφους 41.571.519C για την ενίσχυση της πληττόμενης επιχειρηματικότητας λόγω Covid-19. Η αποτύπωση αυτής της συνδρομής στις επιχειρήσεις της Ηπείρου δεν μας έχει γίνει γνωστή μέχρι σήμερα.
3. Το ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζοντας από το 2017 ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης δράσεων επιχειρηματικότητας του Προγράμματος την ΔΙΑΠ της Περιφέρειας, ενεργοποίησε έγκαιρα α) τον Αξονα 1 (ΕΤΠΑ) «Ενίσχυση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη καινοτομίας και ΤΠΕ», με την έκδοση 12 Προσκλήσεων και την ένταξη έως σήμερα 260 επενδυτικών σχεδίων φθάνοντας την υπερδέσμευσης σε 150%, ενώ σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται περίπου 800 αιτήματα β) τον Άξονα 5 (ΕΚΤ) «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» με την έκδοση της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για

■ την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα» οτο πλαίσιο της οποίας έως σήμερα εντάχθηκαν 100 επιχειρήσεις, ενώ σε διαδικασία αξιολόγησης βρίσκονται 50 αιτήματα.

4. Με το 2045/27.8.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, ζητήθηκε η έγκριση της αύξησης του ποσοστού υπερδέσμευσης σε 158% στον Αξονα 1, κυρίως λόγω μεγάλης ζήτησης από τις επιχειρήσεις για το ΤΕΠΙΧ II, στο οποίο ήδη το ΕΠ συμβάλλει με 7.300.000C.
5. Δεδομένου ότι το κράτος έχει αναλάβει κεντρικά να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης στις ΜΜΕ και ήδη δώσαμε τους πόρους που μας ζητήθηκαν καθώς και ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη στήριξης της πολιτείας, με την Περιφέρεια Ηπείρου έμπρακτα να το πράττει, αποστείλαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης και στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΓ1Α τρεις επιστολές (ΑΠ 121874/836/9.9.2020, 122354/838/9.9.2020, 124065/844/11.9.2020) προτείνοντας την έκδοση μέσω ΕΠΑΝΕΚ αντίστοιχης Πρόσκλησης με αυτή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα αφορά στο σύνολο της χώρας, με περιφερειακή κατανομή. Αναμένουμε την απάντηση τους.

Η επιστολή
Η επιστολή στον περιφερειάρχη Ηπείρου που απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Δ. Δημητρίου με την οποία ζητά τη στήριξη της Περιφέρειας για άμεση ρευστότητα των τοπικών επιχειρήσεων, αναφέρει αναλυτικά:

«Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,
Μετά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα λόγω του covid-19, επανερχόμαστε εκ νέου όπως πράξαμε και στην από 20/05/2020 συνάντηση μας για να σας εκθέσουμε ένα από τα βασικότερα προβλήματα που υφίσταται και σήμερα η Επιχειρηματικότητα και στην Π.Ε. Ιωαννίνων που είναι η άμεση ρευστότητα των Επιχειρήσεων.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μας και με τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στις 20/05/2020 σας γνωστοποιήσαμε την πρόταση μας η οποία δεν ήταν άλλη, από την άμεση και απευθείας χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι το οποίο σύμφωνα με εσάς δεν ήταν εφικτό να συμβεί για λόγους που δεν είναι της παρούσης στιγμής να αναλύσουμε και που συνέβη όμως από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη κ. Α. Τζιτζικώστα, ο οποίος με την έγκριση αρχικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην συνέχεια των αρμοδίων Υπουργείων, κατάφερε να δεσμεύσει 150,000,000,00€ άμεση χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας του.

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, αντιλαμβάνεστε πως έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω, τι θα συμβεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, και δεν είναι άλλο από την έγκριση χρηματοδότησης απευθείας από αυτές στο σύνολο της Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα δώσει σημαντική ρευστότητα και ανάσα στις Επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι αρκετές από αυτές κυρίως οι μικρές και οι μεσαίες δεν έχουν τη δυνατότητα για απευθείας χρηματοδότηση από τις τράπεζες λόγω μη καθαρής εικόνας αλλά και λόγω αυστηρών κριτηρίων των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων έχοντας απόλυτο σεβασμό στο Επιχειρηματικό κόσμο της Π.Ε. Ιωαννίνων που εκπροσωπεί και γνωρίζοντας από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σας καλεί άμεσα λόγω δεσμευτικών ημερομηνιών, να προχωρήσετε στην απαραίτητη υπογραφή σύμβασης με την διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου – Ηπείρου και Ιονίων Νήσων για να έχουν και οι Επιχειρηματίες μας πλέον και αυτοί, πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του ΕΦΑΠΑΕ και να μην είμαστε η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που θα μείνει εκτός χρηματοδότησης και άμεσης ρευστότητας με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και την οικονομία της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Είμαι βέβαιος πως η αγωνία σας το προηγούμενο διάστημα ήταν να χρησιμοποιηθούν χρήματα για την υλοποίηση προγραμμάτων αλλά όπως και εσείς γνωρίζετε, τα προγράμματα κρίνονται από τις απορροφήσεις και κάποια εξ αυτών κρίθηκαν ήδη αρνητικής απορρόφησης.»

Προτεινόμενα για εσάς