Βελτίωση των αθλητικών υποδομών από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά

Δύο σημαντικά έργα αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών προκηρύχθηκαν πρόσφατα από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα: «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά», με προϋπολογισμό 101.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά ανακατασκευή του υπάρχοντος γηπέδου στην Κοινότητα Κομμένου με την επίστρωση νέου φυσικού χλοοτάπητα και την εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων υποσυστημάτων αποστράγγισης και άρδευσης.
Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5», προϋπολογισμού 426.000,00 € (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα: «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, και προβλέπεται να κατασκευαστούν τρία γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, στις Κοινότητες Κομποτίου , Περάνθης και Κολομοδίων του Δήμου, που θα διαθέτουν σύγχρονο τεχνητό χλοοτάπητα με ελαστική υπόβαση, περίφραξη και ηλεκτροφωτισμό.

Προτεινόμενα για εσάς