Γνωμοδοτική Απόφαση Για το ΕΠΙΧ.ΠΑ.

Επιστολή Δημάρχου Αρταίων προς Τοπικό Συμβούλιο Καλαµιάς

Η έκταση στα «Λιβάδια» Καλαµιάς είναι η πλέον κατάλληλη

Είναι έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα

Η Δηµοτική Αρχή εγκρίνει το πόρισµα της µελέτης

Την απόφαση του Τ.Σ. Καλαµιάς για τη Χωροθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Άρτας στη θέση Λιβάδια Καλαµιάς ζητά η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αρταίων, προκειμένου να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε λήψη απόφασης για το ίδιο θέμα.
Πιο συγκεκριμένα με επιστολή προς το ΤΑ Καλαμιάς, ο Δήμαρχος Αρταίων, διαβιβάζει την απόφαση του Επιμελητηρίου Άρτας και ζητεί ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΓΙΑ συζήτηση με θέµα «Συγκριτική αξιολόγηση περιοχών µε σκοπό την επιλογή της βέλτιστης θέσης χωροθέτησης του ΕΠ Άρτας».

Όπως σημειώνεται στην επιστολή σε συνέχεια της µελέτης και της οµόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Άρτας που σας διαβιβάζουµε, παρακαλούµε για την πραγµατοποίηση Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου, επί της ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού Πάρκου Άρτας στη θέση «Λιβάδια» Καλαµιάς για τη λήψη γνωµοδοτικής απόφασης, προκειµένου εν συνεχεία να αποφασίσει το Δηµοτικό Συµβούλιο Αρταίων επί του θέµατος».
Όπως σημειώνεται στην επιστολή θα προηγηθεί αναλυτική παρουσίαση των δεδοµένων από τους Μελετητές που είναι εξειδικευµένοι σε θέµατα Επιχειρηµατικών Πάρκων σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο Άρτας σε προγενέστερη συνάντηση για ενηµέρωση – συζήτηση και επίλυση τυχόν προβληµατισµών και ανησυχιών που υπάρχουν.

Επίσης στην επιστολή, τονίζεται ότι η ανάπτυξη του Επιχειρηµατικού Πάρκου είναι έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα για ολόκληρο το Νοµό Άρτας και αποτελεί διαχρονικό αίτηµα της τοπικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής κοινωνίας, διότι παρέχει ένα ευνοϊκό, ελκυστικό περιβάλλον ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις µας
αλλά και την προσέλκυση νέων.
Τα οφέλη –σημειώνει στην επιστολή του ο Δήμαρχος- από την δηµιουργία του Πάρκου σε µια σωστή θέση, δίπλα σε κεντρικό οδικό άξονα είναι πολλαπλά, καθώς προωθείται και στηρίζεται η επιχειρηματικότητα, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, τονώνεται σηµαντικά η τοπική οικονοµία, και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Αξίζει να υπογραμμισθεί πως στην επιστολή, ενημερώνονται τα μέλη του Τ.Σ. Καλαμιά, ότι η Δηµοτική Αρχή εγκρίνει το πόρισµα της µελέτης σύµφωνα µε το οποίο η δηµοτική έκταση στα «Λιβάδια» Καλαµιάς συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθµoλoγία κριτηρίων και τάσσεται υπέρ της χωροθέτησης στη θέση αυτή. Στην επιστολή και προς άρση κάθε παρανόησης, επισημαίνεται ότι «η απόφαση σας που θα έχει γνωµοδοτικό και όχι αποφασιστικό χαρακτήρα, είτε θετική είτε αρνητική, θα πρέπει να συνοδεύεται πλήρως από επιχειρήµατα και επαρκή τεκµηρίωση, ώστε να ληφθούν υπόψιν κατά τη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβoυλίoυ. .

«Ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ και του Ταµείου ανάκαµψης, παρακαλούµε η συνεδρίαση του Τοπικού Συµβουλίου να πραγματοποιηθεί έως τις 10/10/2022. Ευχαριστούµε εκ των προτέρων και είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία» κλείνει η επιστολή του Δημάρχου.