Δημοτικούς Υπαλλήλους για την Απογραφή με αμοιβή ζητά η ΕΛΣΤΑΤ

Επιστολή σε όλους τους Δήμους της Χώρας και στην ΚΕΔΕ απέστειλε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενημερώνοντας ότι πρόκειται να διενεργήσει από 22 Μαρτίου έως 22 Ιουνίου 2021, ευρεία Απογραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε όλους τους Δήμους.

Στην Επιστολή τονίζεται η σημασία συμμετοχής των Υπαλλήλων των Δήμων στην “Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021” και παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου οι Υπάλληλοι που επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση συμμετοχής, με καταληκτική προθεσμία την 28η Φεβρουαρίου. Η εργασία είναι αμειβόμενη, ενώ διευκρινίζεται ότι θα πραγματοποιείται σε ώρες και ημέρες χωρίς να παρακωλύεται η κανονική εργασία των Υπαλλήλων.
Στο κείμενο της Επιστολής περιγράφεται και η διαδικασία διεξαγωγής της Απογραφής δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας.

Συγκεκριμένα οι Απογραφείς θα είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή των στοιχείων από τις εκμεταλλεύσεις που θα τους ανατεθούν από τον Επόπτη της περιοχής τους. Ειδικότερα θα είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη και την παροχή οδηγιών ή βοήθειας προς τους αυτοαπογραφόμενους για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, την παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής, ηλεκτρονικά, και όπου δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή θα επικοινωνούν με τους απογραφόμενους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τηλεφωνικά ή με ραντεβού.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ έχει αναρτηθεί η διαδικασία επιλογής των Απογραφέων, το έργο τους, οι όροι της συνεργασίας τους με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην “Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας”. Οι Αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μέχρι τις 28 Φεβρουάριου 2021, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή (Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Απογραφέων Γ-Κ), που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/apografeis-agri-2021  .

Προτεινόμενα για εσάς