Δύο σημαντικά έργα 7.5 εκ.€ στο τελικό στάδιο υλοποίησης στον Δήμο Ζηρού

Καλαντζής: “Με σταθερά βήματα βαδίζουμε στη νέα εποχή”

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα και ουσιαστικής σημασίας έργα στον Δήμο Ζηρού, συνολικού προϋπολογισμού, περίπου 7,5 εκ ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα: “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζηρού” προϋπολογισμού 4.798.765,28 € και “Βελτίωση αγροτικών οδών” προϋπολογισμού 2.750.000 €.
Το πρώτο εγκρίθηκε με την υπ. αρίθμ. 22869/2020 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα, ενώ το δεύτερο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης” με την υπ’ αρίθμ. 21616/2020 απόφαση του ιδίου Υπουργού.
Το έργο “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης του Δήμου” μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

* Την εγκατάσταση σύγχρονων πινάκων με ρυθμιστή στροφών (Ιnverter) προς αντικατάσταση των παλαιών πινάκων των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού.
* Την εγκατάσταση Συσκευών Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων σε κεντρικό σταθμό για την επικοινωνία των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και τη συγκέντρωση των μετρούμενων τιμών και ενεργειακών στοιχείων σε βάση δεδομένων.
* Κάρτες Ι/Ο για σύνδεση μετρητών ενέργειας και ρυθμιστών στροφών, με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας.
* Την εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την εξ’ ολοκλήρου ανακατασκευή του συνόλου των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου (σ.σ. είναι 40) συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού.
Το δεύτερο έργο αφορά τη βελτίωση της βατότητας αγροτικών οδών συνολικού μήκους περίπου 26 χλμ. στις Δ.Ε. Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού. Η πράξη θα υλοποιηθεί στα εξής δύο κύρια υποέργα: α) Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φιλιππιάδας και β) Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας εντός αναδασμού Μπόιδα Μαυρής.

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής εξέφρασε την ικανοποίησή του επισημαίνοντας: “Με σταθερά βήματα και με στρατηγικό σχεδιασμό υλοποιούμαι σημαντικά έργα στον Δήμο μας. Με το έργο “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης” ο Δήμος Ζηρού εισέρχεται σε μία νέα εποχή στην ύδρευση και στην αποχέτευση. Επίσης εντάξαμε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ένα σημαντικότατο έργο για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Πρόκειται για ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που εξυπηρετούν παραγωγικές μονάδες και στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα που είναι ένας ακόμη πρωταρχικός μας στόχος. ”.

Προτεινόμενα για εσάς