Επιστολή ΓΣΕΕ στον Πρωθυπουργό για το ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας απέστειλε η ΓΣΕΕ, με την οποία ζητά τη διατήρηση και εξασφάλιση της καταβολής στους εργαζόμενους ολόκληρου του επιδόματος Χριστουγέννων 2020.
Συγκεκριμένα με την επιστολή η Συνομοσπονδία, διεκδικεί την εφαρμογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2010 και την εξασφάλιση καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων στη βάση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων.

Για το σκοπό αυτό μάλιστα ζητά τη θέσπιση ειδικής διάταξης νόμου.
Στην επιστολή με Θέμα «Διατήρηση και εξασφάλιση της καταβολής ολόκληρου του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020», αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η ΓΣΕΕ, έχοντας καθημερινή επαφή με τα πολυμέτωπα προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε όλη την επικράτεια, σας μεταφέρει ότι η κοινωνία προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο όχι μόνο να αντιμετωπίσει, αλλά και να συμβάλει στην ανάγκη αναχαίτισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της δημόσιας υγείας. Η προσπάθεια αυτή, μέσα στα όρια του ανθρωπίνως δυνατού, αλλά και του υπερ-ανθρωπίνως δυνατού για τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή επαφής με τον κορωνοϊό, οφείλει να αναγνωριστεί με κάθε δυνατό τρόπο από την Πολιτεία με όρους ενίσχυσης της προστασίας της εργασίας και του εργατικού εισοδήματος και όχι με περαιτέρω περιορισμούς στα εργατικά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της εργασίας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.

Με την παρούσα επιστολή σας μεταφέρουμε και διεκδικούμε την έμπρακτη ανταπόκριση της Πολιτείας στο αίτημα των εργαζομένων για την εφαρμογή της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ 2010 και την εξασφάλιση της καταβολής την 21η/12/2020 στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων στη βάση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων, δηλαδή αυτών που λάμβαναν πριν την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξή τους στα υποχρεωτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με ελάχιστο όριο το ποσό των 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε μορφή μερικής απασχόλησης.

Άλλωστε, η καταβολή ολόκληρου του επιδόματος εορτών είχε διασφαλισθεί και με το δώρο του Πάσχα (αρθρ 19ο παρ.5 ΠΝΠ 30.3.2020, Ν. 4684/2020) με την συμπλήρωση από τον κρατικό προϋπολογισμό του αναλογούντος ποσού στο διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης, αλλά διέπει και τη δομή του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «οι επιχειρήσεις… υποχρεούνται να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο μηχανισμό» (άρθρο 31 παρ.3δ΄Ν. 4690/2020)».

Προτεινόμενα για εσάς