ΕΣΤΙΑ - ΚΙΝΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Την ΙΔΡΥΤΙΚΗ του ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανακοίνωσε τι Σωματείο «ΕΣΤΙΑ – ΚΙΝΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Οι Έλληνες είμαστε παραδοσιακά συνδεδεμένοι με την ιδιοκτησία. Οι προηγούμενες γενιές επένδυσαν, συχνά με πολύ μόχθο, σε αυτήν και την κληροδότησαν στις επόμενες γενιές. Η ιδιοκτησία δεν αποτελεί μόνον μορφή επένδυσης αλλά και διασφάλισης από κινδύνους που προκύπτουν στη ζωή. Ο σεβασμός απέναντι στην ιδιοκτησία εκ μέρους του κράτους συνιστά χαρακτηριστικό στοιχείο για το επίπεδο του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας σε κάθε προοδευμένη χώρα. Είναι προφανές ότι χωρίς την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας καμία χώρα δεν μπορεί να προοδεύσει οικονομικά και κοινωνικά. Ωστόσο, την τελευταία κυρίως δεκαετία, η ιδιοκτησία στη χώρα μας δέχθηκε σοβαρά πλήγματα, πρωτίστως λόγω της δριμείας οικονομικής κρίσης που πέρασε. Πέρα από τη δραστική μείωση της αξίας των ακινήτων, προστέθηκαν φορολογικά βάρη, τα οποία οδήγησαν συχνά σε οικονομική αδυναμία του ιδιοκτήτη αλλά και σε απώλεια της περιουσίας του. Επιπλέον, απαράδεκτοι και αναχρονιστικοί περιορισμοί που επιβάλλονται, με διάφορα προσχήματα, σε βάρος των ακινήτων πλήττουν ακόμη περισσότερο την ιδιοκτησία.

Εξαιτίας των αλλεπάλληλων αυτών πληγμάτων στην ακίνητη ιδιοκτησία κατέστη απτό, κυρίως τα τελευταία χρόνια, το ουσιαστικό έλλειμμα στη συλλογική προστασία της με συνέπεια την απόγνωση των ιδιοκτητών απέναντι στα βάρη και τους περιορισμούς που υφίστανται. Προέκυψε έτσι η κοινή προσπάθεια μιας ομάδας ιδιοκτητών ακινήτων, που μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και σκέψεις. Μέσα από τη ζύμωση της σελίδας μας στο facebook αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας συλλογικότητας που θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προστασία της ιδιοκτησίας και την προώθηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των ιδιοκτητών. Το Σωματείο «ΕΣΤΙΑ – ΚΙΝΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» έχει συσταθεί από τους ιδιοκτήτες και υπάρχει για αυτούς. Δεσμεύεται να προωθεί τα συμφέροντά τους με διαφάνεια, ευπρέπεια, σοβαρότητα και συνέπεια. Χωρίς να έχει καμία απολύτως σχέση με συγκεκριμένα κόμματα θα αγκαλιάζει και θα συνεργάζεται με εκείνες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που ενστερνίζονται την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας και προωθούν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών.
Η ΕΣΤΙΑ – ΚΙΝΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες να συστρατευτούν στη νέα αυτή προσπάθεια, να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου και να προωθήσουν τις κοινές αξίες μας. Σήμερα γίνεται μια νέα αρχή. Η επιτυχία της κρίνεται αποκλειστικά και μόνον από ΕΣΑΣ!».

Προτεινόμενα για εσάς