ΕΤΑΝΑΜ: αντιπρόεδρος ο Χρήστος Χασιάκος

Το πρώτο Δ.Σ. της ΕΤΑΝΑΜ μετά τη μετατροπή της εταιρείας σε αναπτυξιακό οργανισμό, έγινε τη Δευτέρα, όπως ενημερώνει ο Πρόεδρος της ΕΤΑΝΑΜ και Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής.
Αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος ενώ ομόφωνα ορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού ο πρόεδρος του Επιμελητήριο Πρέβεζας Ιωάννης Μπούρης.