Η Άρτα Μένει Εκτός σχεδίων!!!

Η Εθνική Στρατηγική στην Ήπειρο για τον Τουρισμό με ορίζοντα το 2030

Δράσεις μόνο για Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία

Κανένας Δήμαρχος της περιοχής μας στην εκδήλωση του ΣΕΤΕ

Για μια ακόμη φορά, φαίνεται πως η Άρτα, χάνει ένα ακόμη αναπτυξιακό «τραίνο», που θα περάσει από τους άλλους τρείς νομούς της Ηπείρου, αλλά δεν θα κάνει στάση στην περιοχή μας.
Είναι παράξενο, αλλά η Εθνική Στρατηγική στην Ήπειρο για τον Τουρισμό με ορίζοντα το 2030, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) στα Ιωάννινα, περιλαμβάνει σχέδια δράσης που αφορούν μόνο τα Ιωάννινα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία, χωρίς καμία αναφορά για την Άρτα.

Μάλιστα κατά την παρουσίαση των σχεδίων, δεν παραβρέθηκε κάποιος εκπρόσωπος των Δήμων της Άρτας, ενώ παραβρέθηκαν πλείστοι όσοι εκπρόσωποι Δήμων της υπόλοιπης Ηπείρου.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησε o ΣΕΤΕ στα Ιωάννινα, για την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό με ορίζοντα το 2030, εστιάζοντας στα Σχέδια Δράσης για την Περιφέρεια Ηπείρου, επισημάνθηκε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί προορισμό με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες.
Ειδικότερα, προτάθηκε η εστίαση στα εναλλακτικά/θεματικά τουριστικά προϊόντα, τον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό και το City Break στην ΠΕ Ιωαννίνων, ενώ για τις ΠΕ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας δίνεται έμφαση στο Sun & Beach, στο Υachting και τον Πολιτιστικό και Θρησκευτικό Τουρισμό.
Στόχοι για το 2030, βάσει των Σχεδίων Δράσης για την Ήπειρο είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος με σημαντική παράλληλα άμβλυνση της εποχικότητας, καθώς και η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη (+30,2%), που θα προκύψει κατά κύριο λόγο από την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (+17,3%) και δευτερευόντως από την αύξηση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+11,0%). Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην ανάγκη κεντρικού διευθυντηρίου, με την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, επιχειρηματικών, κλπ.), έτσι ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν και τελικά να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες πολιτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις.

Δηλώσεις
Ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννης Ρέτσος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Για να έχει το όποιο στρατηγικό σχέδιο απτό αποτέλεσμα, χρειάζεται διάλογος και συμπόρευση με όλη την κοινωνία. Χρειάζεται η κοινωνία που έχει αντιληφθεί ότι είναι σημαντικός ο Τουρισμός να συναινέσει για το αν τον θέλει και πώς τον θέλει. Η Ήπειρος είναι από τις Περιφέρειες της Ελλάδας που βάσει στατιστικών στοιχείων δε συγκαταλέγεται ακόμα στους κορυφαίους προορισμούς. Όμως, είναι μια περιοχή με μεγάλες προοπτικές η οποία έχει ήδη κάνει σημαντικότατα βήματα για τη σωστή ανάπτυξη του τουριστικού της προϊόντος, το οποίο θα δημιουργήσει τη δική του ζήτηση. Η Περιφέρεια της Ηπείρου έχει περιοχές-μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, υπάρχει η δυναμική και τεράστιο περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης».
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης τόνισε ότι: «Η Ήπειρος είναι μια Περιφέρεια η οποία στηρίζεται οικονομικά και κοινωνικά σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Σήμερα, μετά από διαδρομή χρόνων, έχουμε πετύχει το τουριστικό προϊόν της Ηπείρου να αναγνωρίζεται για το υψηλό επίπεδό του, εντός και εκτός Ελλάδος. Η Ήπειρος έχει μπει δυνατά στον χάρτη των ανερχόμενων τουριστικών προορισμών, προσελκύοντας επισκέπτες και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, κάτι που ήταν και είναι πρωταρχική μας επιδίωξη, για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη των περιοχών της. Το Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό έως το 2030, επιβεβαιώνει τη στρατηγική που έχει χαράξει και υλοποιεί μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Ηπείρου.».

Οι δράσεις
Η μελέτη του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΙΝΣΕΤΕ), για τις δράσεις που μπορούν να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου, περιλαμβάνει 54 δράσεις και για την Περιφέρεια Ηπείρου προτείνεται η εστίαση στα εναλλακτικά / θεματικά τουριστικά προϊόντα, τον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό και το City Break στην ΠΕ Ιωαννίνων.
Από την άλλη πλευρά, η εστίαση των ΠΈ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας προτείνεται να γίνει
στο Sun & Beach, στο yachting και στον Πολιτιστικό & Θρησκευτικό Τουρισμό.

Ιωάννινα
Στην μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή» και περιλαμβάνονται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι, σε 54 Στρατηγικές Δράσεις που είναι οι εξής:
1 Επαναξιολόγηση των υποδομών του αερολιμένα Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» με βάση τη δυναμική που παρουσιάζει το αεροδρόμιο σε αφίξεις και εν όψει της παραχώρησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αερολιμένα σε ιδιώτες (εκ των ελκυστικότερων μεταξύ των 23 περιφερειακών αερολιμένων προς αξιοποίηση) και εξέταση ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης που περιλαμβάνει χωροθέτηση εμπορικής δραστηριότητας
2 Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Ιωάννινα & κοντινή ορεινή περιοχή» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)
3 Δράσεις βελτίωσης/ανάπλασης της πόλης των Ιωαννίνων
4 Δράσεις βελτίωσης της αστικής κινητικότητας των Ιωαννίνων
5 Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος και κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων
6 Δράσεις αναβάθμισης των υποδομών του Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού αναφορικά με φωτισμό, τουριστική σήμανση, υποδοχή κοινού και πρόσβαση
7 Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που σχετίζονται με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης όπως ηλεκτρικά δημόσια λεωφορεία και οχήματα και ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων στην πόλη των Ιωαννίνων
8 Ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων
9 Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας περιοχών οικοτουριστικού ενδιαφέροντος
10 Κατάθεση φακέλου για την ένταξη των Ζαγοροχωρίων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

11 Δράσεις αναβάθμισης υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα
12 Δράσεις για τη βιωσιμότητα και την αειφορία του περιβάλλοντος
13 Δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας του πολιτισμού
14 Ενιαίος φορέας διαχείρισης, κοινό ιστορικό και πολιτιστικό αφήγημα που να αναδεικνύει την εξέλιξη του τόπου και της συνθήκες που τον διαμόρφωσαν, σήμανση & branding σχετικά με την προβολή και προώθηση των συνδεδεμένων
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και επιχειρήσεων
15 Προώθηση ευρυζωνικότητας δικτύου 5G και πρόσβασης Wifi στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων
16 Ανάπλαση χώρων πρασίνου εντός των Ιωαννίνων
17 Δράσεις προστασίας παραδοσιακών οικισμών και κτιριακού αποθέματος
18 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό
19 Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών για τους πόρους / υποδομές Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού
20 Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων/λυμάτων

21 Ανάπτυξη ορθολογικών προσεγγίσεων και δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού με βάση τη φέρουσα ικανότητα του προορισμού, τη διατήρηση του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας
22 Προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» τα «Θέατρα της Ηπείρου»
23 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και φιλικότητας του προορισμού από άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα
24 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω
έξυπνων εφαρμογών και τη δημιουργία εφαρμογής για κινητά και tabletsμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη του προορισμού
25 Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης με σκοπό την γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες,
παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη
26 Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του προορισμού
27 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Οικοτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες, βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής
πύλης για τον προορισμό
28 Ανάπτυξη διαδρομών πολιτισμού και γευσιγνωσίας και με έμφαση στην πλούσια ιστορία της γαστρονομίας του τόπου
29 Ανάπλαση του Εθνικού Σταδίου Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες» σύμφωνα με της αρχές της βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας
30 Δράσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων

31 Έργα αναβάθμισης επαρχιακού οδικού δικτύου
32 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης και διαδραστικού χάρτη City Break σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας
διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό
33 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Sports & Activities σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής
τουριστικής πύλης για τον προορισμό
34 Ανάπτυξη υποδομών γαστρονομίας και βελτίωση προσβασιμότητας σε αυτές
35 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Γαστρονομικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής
τουριστικής πύλης για τον προορισμό
36 Μελέτες και δράσεις για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φυσικών φαινομένων όπως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, πρόληψη κατολισθήσεων και
δασικών πυρκαγιών
37 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Αγροτουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, που θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής
πύλης για τον προορισμό
38 Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας
39 Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος
40 Δράσεις βελτίωσης, ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών πόρων

41 Δράσεις αναβάθμισης προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας των οικοτουριστικών πόρων και προορισμών
42 Παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για την μετάβαση σε βιολογικές και βιώσιμες καλλιέργειες
43 Έργα αναβάθμισης/επέκτασης οδικού δικτύου
44 Δράσεις για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας σχετιζόμενες με τους μεθοριακούς σταθμούς, χώρους διημέρευσης, χώρους αναμονής και υποδοχής κοινού και βελτίωση των οδικών συγκοινωνιών προς προορισμούς Sun & Beach
45 Πιστοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
46 Ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων και του Τουρισμού Περιπέτειας μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων με άλλους προορισμούς που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες / εμπειρίες
47 Σύνδεση προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς
48 Δημιουργία θεσμοθετημένου συντονιστικού φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τη χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής για τον Αγροτουρισμό σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας
49 Δράσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου προορισμού
50 Δράσεις για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού

51 Προώθηση / ενθάρρυνση / στήριξη απόκτησης του υφιστάμενου Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού από τις τοπικές αγροτουριστικές επιχειρήσεις
52 Ανάπτυξη σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με τη δημιουργία πλέγματος παράλληλο με την Εγνατία Οδό που θα ενώνει τη Θεσσαλία με τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα
53 Δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών πολιτιστικού/θρησκευτικού τουρισμού
54 Δράσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας που σχετίζονται με την αποκατάσταση Οδού Στ. Νιάρχου στα Ιωάννινα και τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων των δημόσιων λεωφορείων μεταξύ σημαντικών τοποθεσιών του προορισμού κατά την περίοδο αιχμής

Πρέβεζα-Θεσπρωτία
Στην μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, παρουσιάζεται επισκόπηση των Στρατηγικών Δράσεων Δημόσιου Τομέα για τον προορισμό «Ηπειρωτική ακτή» και περιλαμβάνονται η προϊοντική εστίαση και οι αγορές-στόχοι σε 49 Στρατηγικές Δράσεις που είναι οι εξής:
1 Βελτίωση/ αναβάθμιση οδικού δικτύου του προορισμού
2 Προώθηση της αξιοποίησης του Λιμένα Ηγουμενίτσας μέσω της ανάδειξης στρατηγικού επενδυτή, αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και της διαχείρισης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων
3 Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης του προορισμού «Ηπειρωτική ακτή» στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO)
4 Δράσεις σχετικές με τη φέρουσα ικανότητα και την περιβαλλοντική προστασία
5 Ενίσχυση αντιπυρικού εξοπλισμού και μέτρων προστασίας δασικών περιοχών
6 Διαμόρφωση κοινού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για κάθε τύπο και κατηγορία καταλύματος και διαμόρφωση κοινού πλαισίου υγειονομικών πρωτοκόλλων
7 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ποιοτικής αναβάθμισης των παραλιών
8 Ανάπτυξη / βελτίωση λιμενικών υποδομών (μαρίνες, αγκυροβόλια) για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών στο παράκτιο μέτωπο της Ηπείρου (Σύβοτα, Πάργα, Λυγιά, Πρέβεζα)
9 Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών μεταφορών (λιμάνια, συγκοινωνιακές πύλες) για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
10 Αναβάθμιση και αύξηση ελκυστικότητας των τουριστικών πόλων του προορισμού μέσω χωρικών αναπλάσεων, επέκτασης πεζοδρόμων, ανακαίνισης εγκαταλειμμένων ιστορικών κτιρίων, ανάπλασης προσόψεων κτιρίων, ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας, βελτίωσης δρόμων, πεζοδρομίων και της οδικής ασφάλειας και τοποθέτησης ραμπών όπου απαιτείται και αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου και υποστηρικτικών υποδομών συγκοινωνιακών κόμβων με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και αναδεικνύοντας μία ενοποιημένη και αναβαθμισμένη εικόνα

11 Προώθηση υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και σχετικών δράσεων μικροκινητικότητας στα αστικά κέντρα του προορισμού
12 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες και βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της
ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό
13 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης δραστηριοτήτων Sun & Beach σε πολλαπλές γλώσσες, για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό
14 Δημιουργία/ επέκταση λιμενικών υποδομών με υλοποίηση μελέτης βάσει της ζήτησης για τη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών αναψυχής στα υπάρχοντα λιμάνια, αξιοποίηση της ανεπτυγμένης μαρίνας Πρέβεζας και ορθολογικοποίηση του δικτύου λιμένων αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή Ιονίου-Ηπειρωτικής Ακτής στη λογική «hub-and-spoke» με κύριους και δευτερεύοντες κόμβους του δικτύου, με συνεπακόλουθη
κατηγοριοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές/ευέλικτες λύσεις
15 Δράσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας του Ναυτικού Τουρισμού yachting
16 Δράσεις για την αξιοποίηση των ΑΠΕ
17 Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για τον προορισμό «Ηπειρωτική Ακτή» και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν με σκοπό την
γρήγορη και εύκολη ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
18 Αναβάθμιση / βελτίωση των δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης, ιδιαίτερα σε προορισμούς αυξημένης τουριστικής κίνησης που οι αντοχές του δικτύου δοκιμάζονται κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου και προώθηση χρήσης
έξυπνων εφαρμογών για την βέλτιστη διαχείριση αυτών
19 Προώθηση έργων αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και προστασίας των ακτών από τη διάβρωση και εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων
20 Δημιουργία σύγχρονης και εύχρηστης ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης Ναυτικού Τουρισμού σε πολλαπλές γλώσσες βελτιστοποιημένης για πολλαπλούς τύπους συσκευών, η οποία θα αποτελεί μέρος της ενιαίας διαδικτυακής
τουριστικής πύλης για τον προορισμό

21 Δράσεις για τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας σχετιζόμενες με τους μεθοριακούς σταθμούς, χώρους διημέρευσης, τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και την αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού, σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους καθώς και σε συγκοινωνιακούς κόμβους του προορισμού
22 Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων/λυμάτων
23 Δράσεις για έναν βιώσιμο και αειφόρο προορισμό
24 Δράσεις για τη φέρουσα ικανότητα και την προστασία του περιβάλλοντος
25 Δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων
26 Αποκατάσταση και αξιοποίηση κτιρίων ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας
27 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και άλλων βασικών υποδομών πόρων (ύδρευσης), περιβάλλοντος (στερεά και υγρά λύματα), ενέργειας και επιδράσεων κλιματικής αλλαγής μέσω
έξυπνων εφαρμογών και τη δημιουργία εφαρμογής για κινητά και tabletsμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον επισκέπτη του προορισμού
28 Δράσεις ψηφιακής προβολής
29 Δράσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού και προβολής πολιτιστικού/θρησκευτικού αποθέματος στον προορισμό
30 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επενδύσεων που προωθούν την βελτίωση της οικονομικής και ενεργειακής αποδοτικότητας τους

31 Αποκατάσταση, αναστήλωση, συντήρηση και προστασία των υποδομών των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων, που αναδεικνύουν μία ενιαία πολιτιστική διαδρομή στον προορισμό
32 Προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» τα «Θέατρα της Ηπείρου»
33 Δράσεις για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
34 Δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των παραλιών
35 Βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας στη θάλασσα
36 Δράσεις βελτίωσης/εκσυγχρονισμού των υποδομών Πολιτιστικού & Θρησκευτικού Τουρισμού
37 Ενίσχυση των υποδομών υγείας
38 Παροχή κινήτρων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων εστίασης και των ξενοδοχειακών μονάδων που
δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές
39 Δράσεις ένταξής των αρχαιολογικών χώρων στο τουριστικό προϊόν του παράκτιου μετώπου και στην ταυτότητα του προορισμού
40 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των τουριστικών σπουδών και των προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις νέες τάσεις στον τουρισμό και τις ανάγκες της αγοράς και εκπαίδευση των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες

41 Δυνατότητα προμήθειας ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω σύγχρονης και χρηστικής πλατφόρμας και μέσω φορητών συσκευών
42 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και δημόσιας συγκοινωνίας
43 Προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη/διαμόρφωση μνημείων/ αρχαιολογικών χώρων και μουσειακών εκθεμάτων
44 Ίδρυση θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή Συβότων στο πλαίσιο προώθησης του καταδυτικού τουρισμού την ευρύτερη ζώνη Συβότων – Πλαταριάς
45 Ηλεκτρονικό μητρώο για ταχύτερη πληρωμή των τουριστικών φόρων με σκοπό την αποφυγή διαφυγόντων εσόδων
46 Ανάπτυξη / επέκταση παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων αρχών και οργανισμών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες
47 Ενίσχυση των δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας, στην κατεύθυνση δημιουργίας περιοχής ενιαίου τουριστικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (παράκτιος χώρος, πολιτιστικές διαδρομές, yachting ,
καταδυτικά πάρκα, κ.α.)
48 Στήριξη των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη και υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στις τουριστικές παράκτιες υποδομές
49 Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και δυνατότητες αξιοποίησης των λιμενικών τελών τα οποία θα συμβάλουν στην υλοποίηση έργων βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών.