Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ-ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟ

Υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου
Ιωάννου Λάκκα-Θεολόγου
Συνταξιούχου-Εκπαιδευτικού

Αρχή και προοίμιο της σωτηρίας υπήρξε η Γέννηση της Μαριάμ. Ο Μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας ο Γρηγόριος ο Νύσσης γράφει: Όπως έπραξε η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ – έπεσε σε προσευχές – εις τα Άγια των Αγίων, έτσι έπραξε και η στείρα – γραία – Άννα».
Παρήλθε η κατάρα – λέγει – ο Γρηγόριος – Γεννάτε η Αμνάς, από την οποίαν θα γεννηθεί ο Αμνός «πάσα γλώσσα ηττάται». Αγνοίας θησαύρισμα! Άμωμος και αμόλυντος! Κοσμημένη με ταπεινοφροσύνη, με ευλάβεια, με ευσέβεια και με πίστη. Έτσι αναδείχθηκε «η δούλη Κυρίου». Κυρά του κόσμου και συμπαθής μεσίτρια προς τον Θεό, και υμνείται και θα υμνείται, όσο θα υπάρχει ο κόσμος. Τιμήθηκε από το Θεό και δοξάσθηκε από τους ανθρώπους.

Η Παναγία δεν υπήρξε μόνο μεγάλη προσωπικότητα, αλλά και μεγάλο πνευματικό γεγονός. Να μη δείξουμε αδράνεια. Να πάρουμε κατεύθυνση ζωής για μια χριστιανική πορεία, με στροφή προς το Χριστό και αφετηρία το Θεό. Σε όλα αυτά θα πρέπει να βοηθήσει η κάθε γυναίκα, η κάθε μητέρα. Γιατί είναι η καρδιά της κάθε οικογένειας και ολόκληρης της ανθρώπινης κοινωνίας. Η γυναίκα είναι ένα καλλιτέχνημα και ομορφαίνει τη ζωή. Είναι το οξυγόνο μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια. Γιατί η καλή μητέρα είναι η ζωή μέσα στο σπίτι. Είναι η αντλία που διοχετεύει την ευτυχία μέσα στο σπίτι. Όταν αυτή λειτουργεί καλά, τα πάντα ανθίζουν. Τότε έχουμε άνοιξη. «Σόφρων γυνή, οικοδόμησεν οίκους, άφρων δε γυνή κατέκαψεν ταις χερσίν αυτής». Αγαπητοί βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ο πλήρης αποπροσανατολισμός των ανθρώπων, η ασυδοσία, η παραφροσύνη, η κατάργηση θεσμών και αξιών, η βία και το οργανωμένο έγκλημα, δημιούργησαν ένα άψυχο τεχνικό πολιτισμό. Έτσι λοιπόν το μήνυμα της Θείας Γέννησης της Θεοτόκου – από την άκαρπο – στείρα Άννα είναι «η τροφός της ζωής μας».

Η Θεία Γέννησή της «χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη». Ακόμα δεν ορφάνεψε ο κόσμος, γιατί έχουμε την Μητέρα του Θεού και μητέρα μας. Διεδραμάτισε παγκόσμιο και πανανθρώπινο έργο. Ίδεώδη θυγατέρα της Σιών το ωραιότερο και αξιότερο πλάσμα που γνώρισε ο κόσμος. Ο Ύψιστος πριν γεννηθεί την είχε προορίσει και προετοιμάσει για το μέγα μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου. Ολόκληρη η ζωή της Θεοτόκου από τη θεία Γέννησή Της μέχρι τη ζωηφόρο Κοίμησή Της προσέφερε τον εαυτό Της «Τελεσιουργία του μυστηρίου του Χριστού. Εποίησε μεγαλεία και δυνατά». Έγινε Κυρά του ουρανού και της γης. Έγινε η γέφυρα που ένωσε τον ουρανό με τη γη. Αυτό λοιπόν το ιστορικό γεγονός της Θείας Γέννησης της Θεοτόκου πως πρέπει να επιδράσει στις ψυχές μας; Πως θα το γονιμοποιήσουμε εμείς; Τι θα κάνουμε για να ζήσουμε το γεγονός της Θείας Γέννησης; Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει, να μην αφήσουμε ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Να γίνουμε δημιουργικοί με ένα σύστημα ζωής, αξιοποίηση των υψηλών στόχων, να κάνουμε τη ζωή μας πιο συγκεκριμένη και υπεύθυνη.-

Προτεινόμενα για εσάς