Η Ημερήσια Διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 30-07-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
– Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-04-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», προϋπολογισμού € 535.000,00 με ΦΠΑ.
– Έγκριση του Πρακτικού VΙI/23-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-10-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

-Κατάρτιση σχεδίου απόφασης περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων, που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», συμμετέχων στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου Παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 15.252.000,00 € με Φ.Π.Α. και αποστολή στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μονολίθι – Πλατανούσα (παροχή υπηρεσιών)».

-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 3ης δόσης για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργία – Διαχείριση – Ανάδειξη Γεωπάρκου Βίκου – Αώου για τα έτη 2019-2023» στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση ANUGA που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 9-13/10/2021.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση TOURNATUR που διοργανώνεται στo Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 27/8-5/9/2021.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων στους ποταμούς Κομποτέικο και Άννινο», προϋπολογισμού € 118.000,00 με ΦΠΑ.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό «Αλώνι – Χιώνι» Καταρράκτη έως Ορειβατικό Καταφύγιο Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 1.120.000,00 με ΦΠΑ.
-Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού και αποκατάσταση των δύο ξύλινων γεφυρών στους δύο καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση άρση κατολίσθησης σε πρόσβαση βοσκοτόπου στην περιοχή Θεοδωριάνων (παροχή υπηρεσιών)».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε προσβάσεις στους βοσκοτόπους Βουργαρελίου, Κυψέλης, Ράμιας, Αθαμανίου και Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών)».
-Απόφαση επί αιτήματος, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν (ανάκληση της αριθμ. 18/1019/25-06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης του ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Μεσόπυργο Άρτας. Άμεσες εργασίες στερέωσης του ναού και εργασίες αποκατάστασης των τοιχογραφιών του», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2021.
-Έγκριση του Πρακτικού Νο2/21-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου και καθαρισμός εθνικού οδικού δικτύου κόμβος Φραξήλα -κόμβος Λιμποχωβίτη και παραλιακή έως κόμβο Πάργας (παροχή υπηρεσιών)».

Προτεινόμενα για εσάς