«Θανατηφόρα» συνάντηση Κτηματολογίου-Δασικών Χαρτών. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΜΠΑΧΑΛΟ!!!

Βαγγέλης Χρηστάκης: Μαζική απόρριψη δικαιωμάτων των πολιτών
Η Δ/νση Δασών Άρτας δεν συμφωνεί με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες
Την άμεση ανάκληση τους ζητούν οι Δήμοι Γ. Καραϊσκάκη και Ν. Σκουφά

Τα μεγάλα προβλήματα με τη προανάρτηση του κτηματολογίου στην Άρτα, επισημαίνει ο Πρόεδρος ΝΕ ΤΕΕ Άρτας Ευάγγελος Χρηστάκης, με ανακοίνωση του.
Στην ανακοίνωση, καταγράφει αναλυτικά όλα τα μεγάλα προβλήματα που ανέκυψαν από την προανάρτηση του κτηματολογίου που σε συνδυασμό με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της μαζικής απόρριψης δικαιωμάτων πολιτών.
Αυτό το θέμα το έχουν ήδη επισημάνει οι Δήμοι Ν. Σκουφά και Γ. Καραϊσκάκη που σε ανακοινώσεις τους ζητούν την άμεση ανάκληση των αναρτημένων Δασικών Χαρτών.
Να σημειωθεί πως όπως υπογραμμίζει στην επιστολή του ο Πρόεδρος ΝΕ ΤΕΕ Άρτας Ευάγγελος Χρηστάκης, τα προβλήματα των ιδιοκτητών που έχουν γίνει «μπαλάκι» ανάμεσα σε Κτηματολόγιο και Δασικούς Χάρτες, φαίνεται να οφείλετε σε δήλωση που έκανε στο Γραφείο Κτηματογράφησης η Διεύθυνση Δασών Άρτας η οποία δεν συμφωνεί με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες της ΠΕ Άρτας.

Η ανακοίνωση του Πρόεδρου ΝΕ ΤΕΕ
Στην ανακοίνωση, ο κ. Ευάγγελος Χρηστάκης αναφέρει τα εξής:
«Στις πρώτες μέρες λειτουργίας της προανάρτησης του κτηματολογίου και μετά από επικοινωνία που είχαμε με πολλούς συναδέλφους έχουν διαπιστωθεί διάφορα προβλήματα και προκύπτουν πολλά ερωτήματα.

1. Συλλήβδην απόρριψη δικαιωμάτων πολιτών, χωρίς αιτιολόγηση, πιθανώς από εσφαλμένη δήλωση δασικών εκτάσεων.
Στην περιοχή της Π.Ε. Άρτας έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της μαζικής απόρριψης δικαιωμάτων πολιτών λόγω πρόκρισης της Διεύθυνσης Δασών Άρτας (Ελληνικό Δημόσιο). Συγκεκριμένα το φαινόμενο φαίνεται να οφείλετε σε δήλωση που έκανε στο Γραφείο Κτηματογράφησης η Διεύθυνση Δασών Άρτας η οποία δεν συμφωνεί με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες με την απόφαση 19387/19.02.2021, ΑΔΑ: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ.
Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
– Γεωτεμάχια που εμφανίζονται ως μη δασικά στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, εμφανίζονται ως δασικά στην προ-ανάρτηση και δεν αποδίδονται στους ιδιοκτήτες τους.
– Δεν μπορεί να ελεγχθεί το αντίστροφο. Από τη στιγμή που η προ-ανάρτηση του κτηματολογίου και οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν συμπίπτουν, πως θα ελεγχθεί δικαίωμα σε γεωτεμάχιο το οποίο έχει καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο διότι δεν εμφανίζεται ως δασικό ενώ στη νέα Δασική Ανάρτηση εμφανίζεται ως δασικό.

Οι πολίτες καλούνται να κάνουν αιτήσεις επανεξέτασης για κάθε ένα απορριφθέν δικαίωμα, με φυσική τους παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ το πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί συνολικά.
Επιπλέον υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση θα αλλάξει ξανά (βλέπε δηλώσεις για την Κρήτη και θετική άποψη για γενική αναθεώρηση των δασικών εκτάσεων από την κυβέρνηση). Πως θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του κτηματολογίου, όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η κύρωση των Δασικών Χαρτών στην Π.Ε. Άρτας.

2. Ελλιπής πληροφόρηση ηλεκτρονικού συστήματος προ-ανάρτησης κτηματολογίου.
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει επίσης με το πληροφοριακό σύστημα του κτηματολογίου στο οποίο εισέρχεται κανείς με τους κωδικούς taxis net προκειμένου να ελέγξει τις δηλώσεις των δικαιωμάτων του.

Συγκεκριμένα:
– Το σύστημα δεν εμφανίζει καμία απολύτως πληροφορία για τα δικαιώματα που έχουν απορριφθεί. Ούτε κωδικό αίτησης, ούτε θέση, ούτε εμβαδόν, ούτε αιτιολογία απόρριψης. Στην περίπτωση δε που θα έχει απορριφθεί το σύνολο των δικαιωμάτων του πολίτη η σελίδα εμφανίζεται λευκή.
– Ο πολίτης από εκεί και πέρα προκειμένου να κάνει αίτηση επανεξέτασης πρέπει να προσέλθει στο κτηματολογικό γραφείο Άρτας και να ξεκινήσει την αναζήτηση των δηλώσεων του μια προς μια και να ενημερωθεί από εκεί για τους λόγους απόρριψης.
– Όλο το βάρος των αιτήσεων / διευκρινήσεων μετά το μπέρδεμα που έχει γίνει με το δασαρχείο θα το αναλάβουν οι πολίτες και οι λίγοι υπάλληλοι του κτηματολογικού γραφείου Άρτας.

3. Ισχυρές ενδείξεις για ανακριβή αποτύπωση, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, δηλούμενων γεωτεμαχίων και οικοπέδων σε περιοχές με διανομές αγροκτήματος και συνοικισμού.
Το νόημα του Εθνικού Κτηματολογίου είναι να αποτελεί μια σύγχρονη και συνεχώς ενήμερη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει την τοπολογία και τη γεωμετρική περιγραφή των ιδιοκτησιών, τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σε αυτά, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, απαραίτητες για τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές δραστηριότητες της χώρας και για την άσκηση πολιτικής γης.

Σε περιπτώσεις που μέχρι στιγμής εξετάσθηκαν:
– Φαίνεται να έχει καταχωρηθεί η γεωμετρική πληροφορία των διανομών αγροκτήματος της Π.Ε. Άρτας, (π.χ. αναγωγή σε διανομή του έτους 1930), η οποία δεν έχει καμία σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Ενώ δεν εμφανίζονται τα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους μηχανικούς και αποτυπώνουν την πραγματικότητα, συνοδευόμενα πολλές φορές και από νόμιμα μετεγγραμμένους τίτλους ιδιοκτησίας.
– Η γεωαναφορά των διανομών και η εφαρμογή τους, σύμφωνα με την προ-ανάρτηση, εμφανίζει λάθη και αναντιστοιχίες τόσο ως προς τη θέση, το εμβαδόν όσο και ως προς τις διαστάσεις που έχουν επίσημοι χάρτες των διανομών. Ούτως ή άλλως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία η οποία ως γνωστόν εμπεριέχει σφάλμα της τάξεως των 5μ ανά περίπτωση, όπως για παράδειγμα σε χάρτες κλίμακας 1/5.000.
– Ο ορθοφωτοχάρτης που χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο για την απεικόνιση των προσωρινών ΚΑΕΚ, εμφανίζεται ανά περιοχές μετατοπισμένος σε σχέση με τη γραμμή του περιγράμματος της ιδιοκτησίας, (πιθανό σφάλμα από σκιάσεις κ.λπ.), με αποτέλεσμα όμως οι πολίτες να θορυβούνται και ο έλεγχος τελικά να πρέπει να γίνει με τις συντεταγμένες των κορυφών της ιδιοκτησίας, πράγμα αδύνατο για τον πολίτη και χρονοβόρο για τον μηχανικό.
Με μια τέτοια μορφή, κάπου μεταξύ υφιστάμενης κατάστασης και διανομών προ 70 – 90 ετών, το κτηματολόγιο χάνει τον χαρακτήρα του ως εργαλείο ανάπτυξης και καταλήγει να είναι ένας γραφειοκρατικός και αναχρονιστικός βραχνάς, ο οποίος για να διορθωθεί θα απαιτεί τεράστια σπατάλη χρόνου και χρήματος.
Η νομική πληροφορία και οι τίτλοι ιδιοκτησίας υπήρχαν ήδη στα υποθηκοφυλακεία. Γιατί να αγνοηθεί η γεωμετρική πληροφορία της υφιστάμενης κατάστασης, που κατατέθηκε με τα τοπογραφικά των μηχανικών. Υπάρχει και το προηγούμενο της πρώτης κτηματογράφησης στην οποία, παρά τα λάθη, προκρίθηκε η αποτύπωση των ιδιοκτησιών με την τότε υφιστάμενη κατάσταση.
Πόσα δικαστήρια, πόσα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών και πόσες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν για να αποτυπωθεί τελικά αυτό που θα μπορούσε εξ αρχής να έχει απεικονιστεί αν ληφθούν υπόψη τα τοπογραφικά που κατατέθηκαν από τους μηχανικούς.

4. Ανακριβής καταχώρηση γεωμετρικής πληροφορίας σε δικαιώματα που έχει προσκομιστεί τοπογραφικό διάγραμμα, σε περιοχές που δεν έχουν διανομές.

Σε περιοχές που δεν υπάρχουν διανομές παρατηρείται σε πολλές δηλώσεις που έχουν κατατεθεί τοπογραφικά διαγράμματα, αυτά να μην έχουν ακολουθηθεί, αλλά να εμφανίζονται τα περιγράμματα των ιδιοκτησιών στο περίπου, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει ασυμφωνία εμβαδού στους τίτλους ιδιοκτησίας και στο τοπογραφικό διάγραμμα.

5. Ελάχιστος χρόνος για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης.
Μετά από την περιγραφή των προβλημάτων που αναλύθηκαν πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία, λόγω της πανδημίας του covid 19, το περιθώριο των 45 περίπου ημερών που έχουν οι πολίτες και οι μηχανικοί για έλεγχο και υποβολή αίτησης επανεξέτασης είναι εξαιρετικά μικρό, θα έλεγε κανείς απαγορευτικό.
Ο αριθμός των απορριφθέντων δικαιωμάτων είναι πολύ μεγάλος για να εξυπηρετηθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Η πλειονότητα των πολιτών δεν έχει λάβει ακόμη γνώση.
Ποσοστό τους και λόγο ηλικίας αδυνατεί να χειριστεί σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να κάνει τον έλεγχο και δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί στο μοναδικό σε λειτουργία γραφείο κτηματογράφησης σε όλη την Π.Ε. Άρτας προκειμένου να καταθέσει αίτηση επανεξέτασης και να δει τι συμβαίνει.

Ο Δήμος Γ. Καραϊκάκη
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αναφέρει: «Στο Δήμο μας, όπου οι εκτάσεις διαχρονικά καλλιεργούταν και εκμεταλλεύονταν από τους κατοίκους των χωριών μας, ενώ διαχειρίζονταν από συνεταιρισμούς και επιτροπές δεν νοείται να προκύπτουν εκτάσεις «αμφιβόλου» ιδιοκτησίας.

Οι αγορασμένες εκτάσεις από τους κατοίκους των χωριών μας, πλέον των πενήντα ετών, αποτέλεσαν τη βάση για να αναπτυχθούν τότε οι δραστηριότητες των δημοτών μας, σήμερα αποτελεί για όλους μας υποχρέωση η διαφύλαξη των ιδιοκτησιών αυτών.
Εξάλλου η Δημοτική Αρχή μας, έγκαιρα από το 2016, είχε καταθέσει τα όρια των οικιστικών πυκνώσεων και ορίων οικισμών για να διαφυλάξει καταρχήν τις κατοικίες και αγροτικές κατασκευές των δημοτών μας, επισημαίνοντας παράλληλα την ιδιαιτερότητα των ιδιοκτησιών αυτών ως αγορασμένες από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη (πχ ιδιοκτησίες Καραπάνου).
Το πρόβλημα αυτό, που φαίνεται ότι πλέον δεν αποτελεί ένα λάθος κατά τη φάση της ανάρτησης, έρχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω και από την προανάρτηση του Κτηματολογίου, καθώς πάμπολλες ιδιοκτησίες δημοτών μας που έχουν δηλωθεί δεν εμφανίζονται.

Θεωρούμε ότι η ακύρωση των δασικών χαρτών, έτσι όπως αναρτήθηκαν, αποτελεί μονόδρομο μιας και σε άλλη περίπτωση θα σημαίνει ότι δρομολογείται η αρπαγή ιδιοκτησιών των δημοτών μας, ενώ η κτηματογράφηση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, που συμβαίνει τα τελευταία δύο έτη παράλληλα με τους δασικούς χάρτες, ήταν απλά μια ανούσια, επίπονη και κοστοβόρα διαδικασία η οποία επιβλήθηκε στους ιδιοκτήτες-δημότες μας».

O Δήμος Νικολάου Σκουφά
Την ακύρωση των δασικών χαρτών που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο ζητά και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά: «Μεγάλα και σημαντικά είναι τα προβλήματα που προέκυψαν από τις λανθασμένες δηλώσεις οι οποίες κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο και αφορούν στις δασικές εκτάσεις.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δηλώσεις που έγιναν για τις δασικές εκτάσεις στο κτηματολόγιο, , δεν ταυτίζονται με την ανάρτηση των δασικών χαρτών που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα.
Το αποτέλεσμα είναι οι ιδιοκτήτες – δημότες μας – να μη φαίνονται ως κύριοι των αγροτεμαχίων τους, και επομένως να μη μπορούν να τα ελέγξουν στο στάδιο της προανάρτησης, ώστε να διαπιστώσουν τυχόν άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν προκύψει, όπως επικαλύψεις, έλλειψη στοιχείων κ.τ.λ.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και ως Δήμος Νικολάου Σκουφά καθώς αποχαρακτηρισμένες δασικές δημοτικές εκτάσεις, φαίνονται τώρα στο κτηματολόγιο ως δασικές.

Είναι επίσης αναγκαίο, εκτός του ότι επιβάλλεται η ακύρωση των δασικών χαρτών που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο, καθώς πολλές ιδιοκτησίες έχουν χαρακτηρισθεί εσφαλμένα ως δασικές, όταν αναρτηθούν εκ νέου, να δοθεί περισσότερος χρόνος στην προανάρτηση, και όχι μόνο ενάμιση μήνας.
Κι αυτό, διότι τα χρονικά περιθώρια για έλεγχους, αντιρρήσεις και ενστάσεις από τους πολίτες είναι πολύ στενά, και στο επόμενο στάδιο, αυτό της ανάρτησης, οι ενστάσεις δε θα γίνονται ατελώς».

Προτεινόμενα για εσάς