Ιδρύθηκε η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ηπείρου «Κοινό ΚΑΛΟ»

H κοινωνική οικονομία στα Ιωάννινα είναι πλέον ένας διακριτός επιχειρηματικός χώρος και έχει, επίσημα πλέον, τον φορέα της: Η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ηπείρου «Κοινό ΚΑΛΟ» είναι πλέον πραγματικότητα, καθώς έγιναν στις 11 Μαΐου 2022 οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη διοίκησης, στην ιδρυτική της γενική συνέλευση.

-Τι είναι οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:
Οι «φορείς ΚΑΛΟ» όπως ονομάζονται, είναι επιχειρήσεις με συνεταιριστικό «πρόσημο», εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, ισοτιμία των μελών, σύστημα σύγκλισης στις αμοιβές, που επανεπενδύουν τα κέρδη τους σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. H Ένωση είναι και η πρώτη αποτύπωση του «οικοσυστήματος» που έχουν δημιουργήσει.
-Είναι επιχειρήσεις, δεν είναι ούτε σύλλογοι, ούτε ΜΚΟ, ούτε μονοπρόσωπες εταιρίες.
Η λειτουργία τους καθορίζεται από το νόμο 4430 του 2016 και υπάγονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας. Φορολογούνται κανονικά, όπως όλα τα υπόλοιπα επιχειρηματικά σχήματα.
Είναι επίσης το κομμάτι ενός οικονομικού και κοινωνικού οικοσυστήματος
-Στα Ιωάννινα και στην Ήπειρο, σε φορείς ΚΑΛΟ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, άλλου είδους εταιρικά σχήματα που διέπονται από τις ίδιες λειτουργικές αρχές όπως Ενεργειακές Κοινότητες, ΑΜΚΕ κ.α.) δραστηριοποιούνται και απασχολούνται πάνω από 200 άνθρωποι, μέλη και εργαζόμενοι-ες, αναπτύσσοντας μια πολύ ζωντανή δραστηριότητα σε διάφορους (και διαφορετικούς) επιχειρηματικούς και επιστημονικούς κλάδους, τα τελευταία χρόνια.

Η Ένωση «Κοινό ΚΑΛΟ» είναι ο φορέας έκφρασης και αντιπροσώπευσής τους.
-Οι Ενώσεις ΚΑΛΟ προβλέπονται από το σχετικό νόμο και η δική μας ένωση, της Ηπείρου, σε λίγο καιρό θα αριθμεί συνολικά 16 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ενώ τις εργασίες της παρακολουθούν και άλλοι επιχειρηματικοί φορείς με συγγενή χαρακτηριστικά και αναφορά στο χώρο του συνεργατισμού και της αλληλέγγυας οικονομίας.
Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία έρχεται από το παρελθόν της ανθρώπινης δραστηριότητας και βρίσκεται ήδη στο μέλλον αυτής, ως διέξοδος σε μια σειρά σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα.
Η Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Ηπείρου «Κοινό ΚΑΛΟ» είναι εδώ για να στηρίξει τα εγχειρήματα, να γνωριστεί με τους ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, να εκπροσωπήσει τους φορείς της και να συμβάλλει στη διεύρυνση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.
-Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα [email protected] και [email protected]