Κουβεντιάζοντας…

Η Κατερίνα Σχισμένου με την Βέκη Αθανασάκη για την ημέρα της πολυγλωσσίας

Τι είναι η ημέρα της πολυγλωσσίας;
Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 6 Δεκεμβρίου 2001 από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών αποτελεί μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Ασφαλώς, η καθιέρωση της Ημέρας και η έμφαση στην πολυγλωσσία έγινε στοχευμένα.

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι α. η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της διαφοροποίησης των γλωσσών που μαθαίνονται με σκοπό την αύξηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης•β. η προώθηση της πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλίας της Ευρώπης, και γ. η ενθάρρυνση της δια βίου εκμάθησης γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει ο άνθρωπος και ιδιαίτερα το παιδί ξένες γλώσσες;
Το να γνωρίζει ο άνθρωπος ξένες γλώσσες είναι πολύ σημαντικό για δεκάδες λόγους. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι πολύ εύκολο για όλους, κυρίως τα παιδιά, να έχουν πρόσβαση σειστότοπους του ενδιαφέροντος τους όπου παρακολουθούν ταινίες, μουσικά videos, παίζουν παιχνίδια με συνομηλίκους από άλλες χώρες κλπ. Γνωρίζοντας ξένες γλώσσες απολαμβάνουν όλα τα παραπάνω και βελτιώνουν τις γνώσεις τους επίσης. Επιπλέον, επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη κινητικότητα επαγγελματιών και επιστημόνων προς άλλες χώρες και ηπείρους για ολοκλήρωση σπουδών, εύρεση εργασίας, επιχειρηματικές συμφωνίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, εισαγωγές – εξαγωγές, συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus,Socrates, LeonardodaVinci, μια πληθώρα ενηλίκων που δεν γνώριζε μια ξένη γλώσσα, μελετά και πιστοποιείται αναλόγως. Εκτός των άλλων, γνωρίζοντας μια ξένη γλώσσα, μπορεί κάποιος να ταξιδέψει άνετα για λόγους αναψυχής. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι η πολυγλωσσία είναι το μέσο που ενώνει τους πολίτες του κόσμου ενώ απομονώνει την ξενοφοβία.

Μπορούν όλοι να μιλήσουν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες;
Στην Ελλάδα, θα έλεγα, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων μιλά ξένες γλώσσες σε υψηλό επίπεδο. Κατά κύριο λόγο, η Αγγλική είναι η γλώσσα που ομιλείται περισσότερο ακολουθούμενη από την Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική ενώ πρόσφατα υπάρχει ενδιαφέρον για την εκμάθηση της Αραβικής, Κινέζικης, Ρωσικής. Οι Έλληνες γονείς, επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών τους, φροντίζουν να τους παρέχουν σπουδές Αγγλικών από την Β’ ή Γ’ δημοτικού και μιας ακόμη γλώσσας από την Ε’ δημοτικού. Τα παιδιά πιστοποιούν τις γνώσεις τους μέσα από έγκυρες εξετάσεις που διενεργούνται τοπικά.
Εδώ, δεν πρέπει να παραλείψω, τη διαρκή αύξηση του αριθμού των ενηλίκων και κυρίως των εκπαιδευτικών που μαθαίνουν ξένες γλώσσες ή για τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματαErasmus, για παράδειγμα, ή για μοριοδότηση τους από το ΑΣΕΠ.

Υπάρχει τρόπος εύκολης ή γρήγορης εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας;
Φοβάμαι ότι θαύματα με την εκμάθηση μιας γλώσσας δεν γίνονται. Όταν μιλούμε για την εκμάθηση μια ξένης γλώσσας, εννοούμε ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα επίσημο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, σε επαγγελματίες διδάσκοντες της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης δηλαδή, και να ακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών που θα του προτείνουν για την κάλυψη των αναγκών του. Γνωρίζω μια ξένη γλώσσα σημαίνει ότι μπορώ να κατανοήσω ένα γραπτό κείμενο, να κατανοήσω έναν προφορικό διάλογο ή ένα κείμενο, να παράξω ένα κείμενο με τη σωστή γραμματική, σύνταξη και κατάλληλο λεξιλόγιο και τέλος, να μπορώ να επικοινωνήσω τις σκέψεις μου σε θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Γι’ αυτό συνιστώ οι ενήλικες αλλά και οι γονείς που είναι υπεύθυνοι για τη μόρφωση των παιδιών τους να μη βιάζονται και να αφιερώνουν τον χρόνο που απαιτείται προκειμένου να μάθουν σωστά μια ξένη γλώσσα. Είναι γνωστό πλέον ότι το πιστοποιητικό δεν είναι το άπαν, μιας και για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και στην Ελλάδα, προηγείται συνέντευξη στα Αγγλικα.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γλωσσομάθεια και δη η πολυγλωσσία θα μπορούσαν να αποτελέσουν κομβικό στοιχείο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, που είναι ο ψηφιακός εγγραμματισμός, η αποτελεσματική επικοινωνία και η υψηλή παραγωγικότητα. Επομένως, οφείλουμε να διατηρήσουμε την εκμάθηση των ξένων γλωσσών ως πρώτη προτεραιότητα στις γνωστικές μας επιλογές.

*Βέκη Αθανασάκη
Απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιδιοκτήτρια ΚΞΓ
Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Άρτας

Προτεινόμενα για εσάς