Οι παλινωδίες του ΕΛΓΑ απέναντι στον αγροτικό κόσμο της ΑΡΤΑΣ

Πρόταση: Συμψηφισμός των τελών εκτίμησης με τις ετήσιες εισφορές

Του Βασίλη Ψαθά
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας

Στις 15-1-2021 ο ΕΛΓΑ προχώρησε στην αναγγελία ζημιών από παγετό για πορτοκάλια, μανταρίνια κι ελιές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας.
Η συνήθης πρακτική εκ μέρους του ΕΛΓΑ, είναι οι επιτόπιοι έλεγχοι από γεωπόνους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει ζημία στην παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο. Κατά την πάγια τακτική του ΕΛΓΑ (και χρησιμοποιώντας τη δική τους ορολογία), κατά την αυτοψία των γεωπόνων, γίνονται επισημάνσεις ζημίας, μετά τις οποίες αν υπάρχει αντικείμενο (δηλαδή υπάρχει πρόβλημα), γίνεται από τον ΕΛΓΑ η έγκριση για υποβολή δηλώσεων, όπως κι έγινε. Η δήλωση ζημίας εκ μέρους του παραγωγού συνοδεύεται υποχρεωτικά με πληρωμή που αναλογεί σε 0,10 λεπτά ανά δέντρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υποβλήθηκαν 3.000 δηλώσεις που αφορούν 7.300 κτήματα.

Ο ΕΛΓΑ σύμφωνα με τον τρόπο (κανονισμός) λειτουργίας του, μετά το πέρας των υποβληθέντων δηλώσεων ζημίας, έπρεπε ν’ ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία καταγραφής των ζημιών, δηλαδή έλεγχο σε κάθε αγροτεμάχιο (καλλιέργεια), για να διαπιστώσει αν όντως υπάρχει ζημιά. Αντί αυτής της διαδικασίας, ο ΕΛΓΑ επέλεξε (σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό του) τον δειγματοληπτικό τρόπο καταγραφής των ζημιών, δηλαδή έλεγχο στο 5-10% των κτημάτων κάθε τοπικής κοινότητας. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν τα πορίσματα να είναι όλα αρνητικά.

Κι ερωτάται ο ΕΛΓΑ:
α). Πριν καταλήξει στ’ αρνητικά πορίσματα, γιατί δεν ακολούθησε την συνήθη πρακτική σχετικά με τον επιτόπιο δειγματοληπτικό έλεγχο των υπηρεσιών του;
β). Με τι στοιχεία ο ΕΛΓΑ προέτρεψε τους παραγωγούς να κάνουν δηλώσεις ζημίας στις 15-1-2021;
Κι ερχόμαστε στις 15-2-2021, μετά από ένα μήνα, όπου ο ΕΛΓΑ ξεκινάει ξανά τη διαδικασία καταγραφής ζημιών από παγετό στα πορτοκάλια, μετά από αναγγελία των ανταποκριτών του. Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν προσεγγίζουν τις 2.000 και αφορούν 3.300 κτήματα. Ο χαμηλός αυτός αριθμός οφείλεται στην απογοήτευση των παραγωγών από τον τρόπο διαχείρισης του ΕΛΓΑ κατά τη διαδικασία της 1ης αναγγελίας στις 15-1-2021. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΕΛΓΑ, οι παραπάνω παραγωγοί για να υποβάλλουν τη δήλωσή τους, έπρεπε να καταβάλλουν τ’ αντίστοιχα τέλη εκτίμησης. Εννοείται ότι αν κάποιος είχε πληρώσει την πρώτη φορά, έπρεπε να πληρώσει ξανά για τη δεύτερη δήλωσή του.

Κι ερωτάται πάλι ο ΕΛΓΑ:
α). Με τι στοιχεία προχώρησε στην πλήρη και ουσιαστική καταγραφή των ζημιών από παγετό και δεν ακολούθησε την δειγματοληπτική πρακτική της πρώτης αναγγελίας;
β). Γιατί ο ΕΛΓΑ δε βρήκε τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να καταγραφούν οι ζημιές των δηλώσεων της πρώτης αναγγελίας;
γ). Γιατί ο ΕΛΓΑ δεν έχει βρει τον τρόπο επιστροφής ή συμψηφισμού των τελών εκτίμησης με τη μείωση ή την αναστολή των υποχρεωτικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων;
Κατά τη γνώμη μου η επιστροφή των χρημάτων στους παραγωγούς για την πρώτη αναγγελία, μέσω ενός συμψηφισμού των τελών εκτίμησης με την αναστολή των ασφαλιστικών εισφορών, θα είναι εκ μέρους του ΕΛΓΑ μια δίκαιη πράξη που τιμά τον θεσμικό του ρόλο.

(Το Άρθρο του Βασίλη Ψαθά δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Δημοκρατική Φωνή”)

Προτεινόμενα για εσάς