Οριστικοποιήθηκαν το Πρόγραμμα και οι ομιλητές για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ιδέες, για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας

Σάββατο 30 Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο Άρτας

Οριστικοποιήθηκαν το Πρόγραμμα και οι ομιλητές και του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου “Ιδέες, Προτάσεις και Καλές Πρακτικές για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, από 10.00 έως 18.00, από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Άρτας «Αμβρακία Αναπτυξιακή», στο πλαίσιο του έργου InClust, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο “Ιδέες, Προτάσεις και Καλές Πρακτικές για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας».

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ιδέες, προτάσεις. έργα και καλές πρακτικές αναφορικά με τη δυναμική της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και παράλληλα τη δημιουργίας νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Μαζί μας, ως εισηγητές, εκπρόσωποι φορέων τόσο από την περιοχή της Ηπείρου αλλά και από άλλες όμορες Περιφέρειες. Σε ειδική ενότητα στο τέλος του σεμιναρίου θα συζητηθούν οι επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες του Δημιουργικού Συνεργατικού Σχηματισμού Άρτας (Arta’sCreativeCluster).

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Άρτας. Ως φορείς Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ), θεωρούνται όλοι οι φορείς κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί, τυπικοί και άτυποι, υπό σύσταση και υφιστάμενοι, μονοπρόσωποι και πολυπρόσωποι που δραστηριοποιούνται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά στις: εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία κλπ.), παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική κλπ), λιανικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, δημιουργία και εμπόριο προϊόντων λαϊκής τέχνης και παράδοσης υψηλού αισθητικού ή συμβολικού χαρακτήρα που η χρήση τους αποσκοπεί στον ερεθισμό των βιωματικών αντιδράσεων του καταναλωτή. εφαρμοσμένες τέχνες (γραφιστική, productdesign, webdesign κλπ.), αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, βιβλιοθήκες και μουσεία οπτικοακουστικά, αλλά και ό,τισχετίζεται με την αναπαραγωγή τους όπως εκδόσεις, εκτυπώσεις, κατασκευές, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαφήμιση κ.ά.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης παρουσιάζεται παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
0:00 – 10:15 Προσέλευση – Εγγραφές
10:15 – 10:30 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί
11:00 – 11:30 -Παρουσίαση του Δημιουργικού Συνεργατικού Σχηματισμού Άρτας “Arta’sCreativeCluster” και του Branding της περιοχής της Άρτας για τον τομέα της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας, Οικονομόπουλος Κων/νος, CreativeConsultant, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ
11:30 – 12:00 -Δράσεις, αποτελέσματα και εμπειρίες από την υλοποίηση του έργου ‘OLIVE_CULTURE’, Ηλίας Σερβετάς, Υπεύθυνος Πράξης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & ΤΠΕ, Δήμος Νικολάου Σκουφά
12:00 – 12:15 -Διάλειμμα- καφές
12:15 – 12:45 Δράσεις, αποτελέσματα και εμπειρίες από την υλοποίηση του έργου “ITCULTURE”, Ντίνα Αντωνίου, ProjectCoordinator, Δήμος Γρεβενών
12:45 – 13:15 -Δράσεις, αποτελέσματα και εμπειρίες από την υλοποίηση του έργου ‘CULTURALLANDS’, Γεώργιος Ράδος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, πολιτισμού, τουρισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Δήμος Ζίτσας

13:15 – 14:00 Ερωτήσεις – Ανοιχτή Συζήτηση
14:00 – 14:30 Διάλειμμα- ελαφρύ γεύμα
14.30 – 15.30 -Παρουσίαση του έργου THEMA και του Προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» ,Αριστοτέλης Σταγκίκας, Οικονομολόγος, ΜΒΑ , ‘Ηπειρος Α.Ε., Κιτσάκη Γεωργία, Ιστορικός, Msc, ‘Ηπειρος Α.Ε.
15:30 – 16:00 -Δράσεις, στόχοι και εμπειρίες μας από την υλοποίηση του έργου “SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets”, Κατερίνα Ζησιμοπούλου, Εκπρόσωπος Ομάδας Έργου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

16:00 – 16:45 Ερωτήσεις – Ανοιχτή Συζήτηση
16:45 – 17:15  Δράσεις, στόχοι και εμπειρίες μας από την υλοποίηση του έργου “PALIMPSEST – Post ALphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling”, ΠολυξένηΜάντζου, Καθηγήτρια αρχιτεκτονικής κα Υπεύθυνη Επικοινωνίας του PALIMPSEST, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
17:15– 18:15-Παρουσίαση επόμενων ενεργειών και δράσεων σχετικά με το “Arta’sCreativeCluster”, Αιμιλία Κοκκινέλη, Υπεύθυνη Χαρτογράφησης ‘Inclust’, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Υπεύθυνος Λειτουργίας Θερμοκοιτίδας ‘ Inclust’, Αμβρακία Αναπτυξιακή Eταιρία Επιμελητηρίου Άρτας
-Ανοιχτή Συζήτηση με τα μέλη του Cluster

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Κράτηση θέσεων στο:
[email protected]και στο τηλ.:2681028728

Προτεινόμενα για εσάς