Ο Βουλευτής Χρήστος Γκόκας για τους δανειολήπτες στεγαστικών σε Ελβετικό φράγκο

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με τους δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό φράγκο και βρίσκονται σε απόγνωση, λόγω των υπέρογκων χρεώσεων που καλούνται να καταβάλουν.
Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι, κυρίως κατά το διάστημα 2006-2008, οι τράπεζες προωθούσαν στους καταναλωτές τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων σε ευρώ (Euribor, EKT), τα οποία είχαν φτάσει κοντά στο 5%, ενώ το ελβετικό φράγκο ακολουθούσε καθοδική πορεία. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως σημειώνουν, τα στεγαστικά δάνεια από 11 δισ. € το 2001, ανήλθαν σε 43 δισ. € το 2005 και σε 78 δισ. € το 2008.

Επίσης υπογραμμίζουν ότι οι τράπεζες για να προωθήσουν τα εν λόγω δάνεια εστίαζαν στη διαφορά των επιτοκίων και υποβάθμιζαν την επίρριψη του συναλλαγματικού κινδύνου, κυρίως στους δανειολήπτες που δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία από τέτοιου είδους προϊόντα και στην περίπτωση που δινόταν κάποια αντιστάθμιση, αυτή ίσχυε μόνο για 3 έτη, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης στα επίπεδα της αρχικής συναλλαγματικής ισοτιμίας… Κατά συνέπεια για να δοθεί μία ανάσα στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς πολλά από αυτά τα δάνεια έχουν γίνει ήδη “κόκκινα”, η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης είναι απολύτως αναγκαία.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με δεδομένο ότι οι δανειολήπτες δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν τις δυσμενείς εξελίξεις αναφορικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων, αλλά και ότι στις υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε αναφορά ή προειδοποίηση για τις τραγικές συνέπειες από ενδεχόμενη μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία, καθώς επίσης και ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δανειοληπτών αποδείχθηκε ανεπαρκές, θέτουν σημαντικά ερωτήματα στους αρμόδιους Υπουργούς:
Εάν είναι στις προθέσεις τους η εύρεση ουσιαστικής λύσης για την ανακούφιση δεκάδων χιλιάδων οικογενειών και περίπου 280.000 άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι συμπολίτες μας σε δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου, Για τις ενέργειές τους προκειμένου να απαλλαγούν οι δανειολήπτες από τις υπέρογκες χρεώσεις, που προέκυψαν από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, Εάν γνωρίζουν ότι οι τράπεζες είχαν αντασφαλίσει τις χορηγήσεις τους σε ελβετικό φράγκο, απέναντι στον συναλλαγματικό κίνδυνο και Εάν η Κυβέρνηση σκοπεύει να υιοθετήσει και θεσμοθετήσει κάποια εκ των συμβιβαστικών προτάσεων που έχουν προταθεί από θεσμικούς φορείς.