Ο ρόλος του αναπτυξιακού οργανισμού ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ και ουσιαστικές λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία του

Του Ντίνου Παπαδημητρίου

Η ΕΤΑΝΑΜ, η αναπτυξιακή εταιρεία που πλέον έχει μετατραπεί σε αναπτυξιακό οργανισμό, αποτελεί ίσως από τα πιο σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων στην ευρύτερη περιοχή Άρτας και Πρέβεζας.Αξίζει να σημειωθεί ότι δημόσιοι φορείς και ιδιώτες συμμετείχαν σε προγράμματα αναπτυξιακά (έργα υποδομής για Δήμους και επενδυτικά σχέδια ενίσχυσης για ιδιώτες) εκ των οποίων πολλά από αυτά υλοποιούνται την παρούσα χρονική στιγμή.

Την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (μέχρι το 2020) το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού συνέβαλε στην εξυγίανση των οικονομικών της εταιρείας αλλά και στην εξομάλυνση των εργασιακών σχέσεων με το προσωπικό. Μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα πρώτο βήμα ώστε να μπουν στέρεες βάσεις για την αναπτυξιακή συμβολή της ΕΤΑΝΑΜ και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας.
Το επόμενο βήμα για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΤΑΝΑΜ είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της, ώστε να συμβαδίζει με τα δεδομένα της εποχής.

Συγκεκριμένα:
• είναι απαραίτητη η δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για την οργάνωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση υποθέσεων του οργανισμού, επίσης,
• είναι πολύ σημαντική η εισαγωγή τεχνολογίαςcloud που εφαρμόζεται στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία αναπτυξιακών εταιρειών και τέλος,
• η ψηφιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός.
Από τις παραπάνω απλές, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις γίνεται προφανές ότι η λειτουργία της ΕΤΑΝΑΜ θα αναβαθμιστεί αλλά και το γραφείοτης Άρτας (για το οποίο γίνεται λόγος τελευταία)θα παραμείνει ενεργό στην πράξη, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες τόσο στο επενδυτικό κοινό όσο και στους φορείς του Νομού και αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις του προσωπικού.

Ο Ντίνος Παπαδημητρίου είναι
Πολιτευτής ΝΔ Άρτας
Σύμβουλος Επιχειρήσεων, MSc

Προτεινόμενα για εσάς