Πανελλαδική στάση εργασίας Δικαστικών Υπαλλήλων

Τα Δικαστήρια όλης της χώρας έχουν φτάσει σε σημείο «αρνησιδικίας»!

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Άρτας μετά από τη σημερινή ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, αποφάσισε τη συμμετοχή των μελών του, στην 3ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική στάση εργασίας, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου από ώρα 12:00 έως 15:00, που προκήρυξε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας(Ο.Δ.Υ.Ε.).
Συμμετέχουμε στην 3ωρη στάση εργασίας, που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία στις 23 Νοέμβρη 2021 ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ως μια πρώτη μαζική απάντηση στην μη επίλυση των προβλημάτων μας, αναφέρεται στην ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Χρήστος Κωστανίκος και ο αναπληρωτής γραμματέας Νικόλαος Καράμπαλης.

Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωση «οι συνθήκες στα Δικαστήρια όλης της χώρας έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, έτσι που όλοι πλέον να μιλάνε για «αρνησιδικία». Η σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας. Όμως δυστυχώς, οι αριθμοί λένε την αλήθεια:
Επί 8.769 οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων όλων των Κλάδων και Κατηγοριών, υπηρετούν σήμερα 5.966,δηλαδή υπάρχουν 2.803 οργανικά κενά, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 31,69% των οργανικών θέσεων

– Η αναλογία Δικαστικών Υπαλλήλων προς Δικαστικούς Λειτουργούς είναι 1,34:1 (5966 υπηρετούντες Δικαστικοί Υπάλληλοι προς 4429 υπηρετούντες Δικαστικούς Λειτουργούς), ενώ σε πάρα πολλά δικαστήρια της χώρας η αναλογία αυτή ανατρέπεται δραματικά και γίνεται 1:3 (δηλαδή 1 Δικαστικός Υπάλληλος για κάθε 3 Δικαστές), όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,5:1.
-Η επίλυση μιας διαφοράς στα Πολιτικά Δικαστήρια χρειάζεται περίπου 3 – 4,5 χρόνια μέχρι την οριστική εκτέλεση της απόφασης, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 1,5 χρόνος.
– Η ολοκλήρωση μιας υπόθεσης στα Ποινικά Δικαστήρια απαιτεί 4 – 5 χρόνια.

-Τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια έχουν την Τρίτη θέση στην Ε.Ε. σε εκκρεμείς υποθέσεις και ο μέσος χρόνος εκδίκασης αυτών είναι 3,5-5 χρόνια.
– Η χώρα μας είναι η τελευταία χώρα στην Ε.Ε. στη δυνατότητα on-line πρόσβασης στις δικαστικές αποφάσεις.

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ:
1) μαζικούς διορισμούς Δικαστικών υπαλλήλων
2) εκσυχρονισμό στις υλικοτεχνικές υποδομές
3) σύγχρονα, λειτουργικά και ασφαλή δικαστικά κτίρια
4) αναγνώριση των ειδικών συνθηκών εργασίας τους
5) αυξήσεις στις αποδοχές τους
6) επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης
7) Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μας και δωρεάν τακτικά τεστ για όλους.