ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ-Επιδοτούμενες δράσεις μελισσοκομίας

Γίνεται γνωστό ότι οι ενεργοί μελισσοκόμοι που έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή στις επιδοτούμενες δράσεις 3.1 «εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Ηπείρου.

Αναβάθμιση συστήματος
Παράλληλα από την ΠΕ Άρτας ενημερώνουν ότι στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Άρτας από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 έως την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 λόγω μετάβασης στο νέο on – line Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών Οδήγησης δεν θα πραγματοποιείται καμία ενέργεια που αφορά τα ανωτέρω τμήματα.