Στην Άρτα το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος

Στον Κατσικά Ιωαννίνων η δημιουργία «Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας»

Aλ. Καχριμάνης: «κανένα εμπόδιο στη δημιουργία του Αγροδιατροφικού Πάρκου της Άρτας»

Τι αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο για τα Αιολικά Πάρκα

Σημαντικές ήταν οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή, ειδικά για θέματα που αφορούν την Άρτα και τις προοπτικές δημιουργίας εργαλείων ανάπτυξης για την περιοχή μας, όπως θεσμοί και όργανα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, όπως Αγροδιατροφικό Πάρκο της Άρτας, αλλά και Πάρκα Καινοτομίας.

Τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου απασχόλησε η παραχώρηση στην
Περιφέρεια Ηπείρου κτιρίων και εκτάσεων του Αγροκτήματος Κατσικά
Κέντρου Καινοτομίας Κρέατος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να προχωρήσει η διαδικασία για την παραχώρηση στην Περιφέρεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων στον Κατσικά Ιωαννίνων για την δημιουργία «Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας».

Ο Περιφερειάρχης, διευκρίνισε ότι «η δημιουργία και το αντικείμενο του Πάρκου Καινοτομίας, δεν έχει καμία σχέση και δεν προκαλεί κανένα εμπόδιο στη δημιουργία του Αγροδιατροφικού Πάρκου της Άρτας» προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια είναι θετική για τη δημιουργία του, ενώ όπως διευκρίνηστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας Β. Ψαθά, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο- η λειτουργία του εξαρτάται από αποφάσεις της Πρυτανείας και της Συγκλήτου.

Στο «Πάρκο» που θα δημιουργηθεί στα Ιωάννινα, προγραμματίζεται να στεγαστεί το Κέντρο Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών (με παράρτημα στην Κόνιτσα), να δημιουργηθεί Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης με έμφαση στις ελληνικές φυλές και να λειτουργήσει Αγορά Παραγωγών τοπικών προϊόντων.
Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης η προσπάθεια αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου από την Περιφέρεια ξεκίνησε το 2011 και συνεχίστηκε μέχρι τις ημέρες μας.
Η δημιουργία του «Πάρκου» ουσιαστικά δρομολογήθηκε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, του οποίου προεδρεύει ο νυν Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τρ. Αλμπάνης και βάσει μελέτης που χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης, ένα τμήμα της έκτασης θα δοθεί στο ΚΕΘΕΑ για τις δράσεις του, ενώ γνωστοποίησε ότι έχει γίνει συζήτηση με τις Πρυτανικές Αρχές, τόσο για το Πάρκο Καινοτομίας, όσο και για το Αγροτοδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Άρτας.
Ο Περιφερειάρχης, διευκρίνισε ότι «η δημιουργία και το αντικείμενο του Πάρκου Καινοτομίας, δεν έχει καμία σχέση και δεν προκαλεί κανένα εμπόδιο στη δημιουργία του Αγροδιατροφικού Πάρκου της Άρτας» προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια είναι θετική για τη δημιουργία του. Ωστόσο όπως αναλύθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας Β. Ψαθά, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο- η λειτουργία του εξαρτάται από αποφάσεις της Πρυτανείας και της Συγκλήτου.

Στο Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον Κατσικά, όπως είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο Περιφερειάρχης θα γίνονται συγκεκριμένα πράγματα, σε μικρό επίπεδο και αφορούν κυρίως τα αρωματικά φυτά, όπως ζητήθηκε από αγρότες που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και τα οποία δεν θα «κοντράρουν» αυτά τα οποία (και εάν) ετοιμάζουν τα υπουργεία για την Άρτα.
Στην Άρτα, ανέφερε ακόμη ο Περιφερειάρχης, έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Κρέατος, ενώ υπάρχουν και γεωργικά θέματα που πρέπει να εξετάζονται στη Γεωπονική Σχολή της». «Είναι λαμπρό το μέλλον και για τη Γεωπονική Σχολή, αρκεί να θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

 

Βασίλης Ψαθάς: η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Πάρκου, ανήκει αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και η Περιφέρεια Ηπείρου είναι υπέρ της σύστασης του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. στην Άρτα, πλην όμως στην παρούσα φάση ο ρόλος της Περιφέρειας Ηπείρου δε μπορεί να είναι ουσιαστικός, επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, όπου συζητήθηκε το θέμα «Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας» στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Πάρκου, ανήκει αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Περιφέρεια Ηπείρου θα σταθεί αρωγός, ανέφερε ο κ. Ψαθάς, όταν στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε και το ζήτημα της σύστασης Προτύπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) στην Άρτα, όπως ορίζεται στο νόμο 4559/2018 για την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου και την ένταξη των σχολών του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Στη συζήτηση τονίστηκε ότι τα αντικείμενα των δύο Πάρκων δεν αλληλεπικαλύπτονται, καθώς οι δραστηριότητες του Πάρκου στον Κατσικά (έρευνα αρωματικών φυτών και γενετική βελτίωση ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων) δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες οι οποίες στο μέλλον θα αφορούν το Πάρκο στην Άρτα και οι οποίες σχεδιάζονται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Και όπως υπογραμμίζει με ανακοίνωσή του, στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς επεσήμανε ότι ως Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου είναι υπέρ της σύστασης του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. στην Άρτα, πλην όμως στην παρούσα φάση ο ρόλος της Περιφέρειας Ηπείρου δε μπορεί να είναι ουσιαστικός. Και τούτο διότι βάσει του Ν. 4559/2018, άρθρ. 8 με το οποίο προβλέπεται η σύσταση του Πάρκου, το πρώτο και ουσιαστικό βήμα είναι αρμοδιότητα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν έγκρισης από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και με το οποίο για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του Πάρκου, θα πρέπει να γίνει πράξη παραχώρησης κατά χρήσης, της έκτασης που απαιτείται, στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ως εκ τούτου, όταν παραχωρηθεί η έκταση στην παραπάνω Εταιρεία, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή και η συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πλέον όλων αυτών, σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να συγκροτηθεί και πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα εισηγείται διάφορα θέματα λειτουργίας του Πάρκου. Στην εν λόγω Επιτροπή, όπως και στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν συγκαταλέγεται μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου ή άλλο μέλος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συνεπώς, η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Πάρκου, ανήκει αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα σταθεί αρωγός, μόλις δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν.

Τέλος, ο κ. Ψαθάς τόνισε ότι αποτελεί πολύ θετικό γεγονός ότι στη συνεδρίαση ο κ. Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος θα γίνει στην Άρτα.

 

 Δημιουργία «Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας»

600 με 700 θέσεις εργασίας για απόφοιτους Πληροφορικής

Την απόκτηση της  έκτασης για τη δημιουργία «Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας» ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Η  διαδικασία για την παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη δημιουργία του «Πάρκου  Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας»,  εγκρίθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου  κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Ο Περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι  η Περιφέρεια Ηπείρου, «ενεπλάκη» στην υπόθεση εγκατάστασης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας από το 2011, όταν και ανέλαβε να προχωρήσει σε αναγκαίες εργασίες στο Τεχνολογικό Πάρκο Ιωαννίνων, ώστε να εγκατασταθεί η εταιρία του συμπατριώτη μας Βασίλη Τριάδη P&I.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις διαδοχικές επαφές και συναντήσεις που είχε με κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, τις δύο  που  έχουν ήδη εγκατασταθεί στα Ιωάννινα την P&I και την TEAMVIEWER, τις δύο τοπικές TERRACOM, “ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ», καθώς και με την PRODYNA, η οποία  παρέδωσε και προδιαγραφές.

Αν ευοδωθεί η προσπάθεια αυτή, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, τότε θα δημιουργηθούν 600 με 700 θέσεις εργασίας για απόφοιτους Πληροφορικής των πανεπιστημιακών σχολών Ιωαννίνων, Άρτας και  Κοζάνης.

Στο εγχείρημα, όπως ενημέρωσε  ο Περιφερειάρχης,  έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Δήμος Ιωαννιτών, ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε και τα εξής: «Μακάρι να ευοδωθεί η προσπάθεια αυτή, που είναι πάρα πολύ δύσκολη αλλά εμείς έχουμε υποχρέωση να δοκιμάσουμε και να δημιουργήσουμε μια μικρή SILIKONWALLEY” στην Ήπειρο. Έχουμε υποχρέωση να δοκιμάσουμε, καθώς προάγεται η τοπική κοινωνία, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και δημιουργεί θέσεις εργασίας για άτομα με υψηλές επιστημονικές γνώσεις». Σημειώνεται ότι ήδη η Περιφέρεια έχει διαθέσει πίστωση για την ωρίμανση της μελέτης για την κατασκευή – κατά στάδιο- εγκαταστάσεων,  στο οικόπεδο έκτασης 25.000 m2, που βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Κατά των αιολικών πάρκων μεγάλης ισχύος στις περιοχές NARURA τάχθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου τάχθηκε σήμερα κατά της βιομηχανικής ανάπτυξης Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας μεγάλης ισχύος σε περιοχές φυσικού κάλλους χωρίς τη συγκατάθεση της Περιφέρειας, Δήμων, Κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών.

Στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης- η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο- προτείνει τα εξής:

 1. Η αδειοδότηση έργων ΑΠΣΗΕ να γίνεται εκτός του δικτύου Natura 2000
 2. Η αδειοδότηση των έργων ΑΣΠΗΕ να γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών,  ήτοι της Περιφέρειας, Δήμων και Κοινοτήτων.
 3. Η διαδικασία αδειοδότησης νέων έργων ΑΣΠΗΕ να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του νέου εθνικού στρατηγικού σχεδίου χωροταξίας των ΑΣΠΗΕ, όπου θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα κριτήρια τεχνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής υφής.
 4. Να γίνουν αδειοδοτήσεις ΑΣΠΗΕ κατά προτεραιότητα σε οικολογικά υποβαθμισμένες περιοχές της Περιφέρειας, σε εγγύτητα με το οδικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής, ιστορικής ή άλλης αξίας και δεν θα απειλούν την τοπική οικονομία.
 5. Να ληφθεί μέριμνα για σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα με τη σημαντική μείωση των λογαριασμών του ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου/Δήμων όπου εγκαθίστανται οι ΑΣΠΗΕ.

Αρνητική γνωμοδότηση για το Αιολικό Πάρκο στο όρος Λάκμος

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη ΜΠΕ του έργου« Εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) Αιολικών Πάρκων, συνολικής ισχύος 88,45 ΜW, στο όρος Λάκμος (Περιστέρι) των Δήμων Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων, της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:

 • Δεν έχουν ερωτηθεί οι τοπικές κοινωνίες
 • Είναι γιγαντιαίο για τη συγκεκριμένη περιοχή
 • Αλλοιώνει το τοπίο, δεν λαμβάνει υπόψη άλλες παραγωγικές δραστηριότητες
 • Η χωροθέτηση γίνεται σε περιοχές που προκαλούν αισθητικά ζητήματα προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες και απαιτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις.
 • Το αιολικό πάρκο που ήδη λειτουργεί στα όρια του Δήμου Μετσόβου με τρεις ανεμογεννήτριες είναι μικρό έχοντας  συνολική ισχύ 3 MW.
 • Για το Αιολικό Πάρκο Ασπροποτάμου-Ανηλίου-Τζουμέρκων, του οποίου η ΜΠΕ είχε υποβληθεί το 2014, είχε εκφράσει γραπτά τις αντιρρήσεις του, όπως το ίδιο είχε συμβεί και από πλευράς Θεσσαλίας, γιατί η κατασκευή του θα κατέστρεφε το μοναδικό αλπικό τοπίο, θα εμπόδιζε τις αθλητικές (χιονοδρομικό κέντρο) και τουριστικές δραστηριότητες, ως επίσης και τις κτηνοτροφικές μετακινούμενες εκμεταλλεύσεις.
 • Το προτεινόμενο Αιολικό Πάρκο καταστρέφει στην πραγματικότητα την περιοχή του Περιστερίου. Δεν είναι μόνο η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών σε μήκος 7 χλμ, που αλλάζει τη φυσιογνωμία της, αλλά το αναγκαίο οδικό δίκτυο και οι πλατείες για τις ανεμογεννήτριες Σε 12 χλμ ανέρχεταιη διάνοιξη νέων δασικών δρόμων και σε άλλα 16 χλμ προβλέπεται  βελτίωση, ήτοι διάνοιξη ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου.
 • Η αρχική άδεια ήταν για ένα πολύ μικρότερο αιολικό πάρκο επτά ανεμογεννητριών. Τώρα προβλέπονται 29 ανεμογεννήτριες ισχύος 3 ΜW η κάθε μία!
 • Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στη μελέτη, που δημιουργούν περαιτέρω προβληματισμούς, ότι:

-Τα στοιχεία για το αιολικό δυναμικό, όπως επισημαίνει η Υπηρεσία, προέρχονται από τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

-Για τα κλιματολογικά στοιχεία αναφέρεται στην Εύβοια και για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων επικαλείται τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος.

 

Προτεινόμενα για εσάς