Στο έργο FoodOmicsGR για την ταυτότητα των Ελληνικών τροφίμων το Τμήμα Γεωπονίας του Π. Ιωαννίνων

Το Τμήμα Γεωπονίας του Π. Ιωαννίνων συμμετέχει μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, την Ακαδημία Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο εμβληματικό έργο FoodOmicsGRμε στόχο την ταυτότητα των Ελληνικών τροφίμων.
Η Ερευνητική Υποδομή (ΕΥ) FoodOmicsGR έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου μέσω του οποίου θα συντονίζονται και θα πραγματοποιούνται οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης από ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαφόρων RIS3 προτεραιοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα.Η ΕΥ FoodOmicsGR αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία μιας βάσης για συνεργιστικές δράσεις και ιδέες με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης αλλά και νέων ερευνητικών στόχων. Στόχος της ΕΥ αποτελεί επίσης η ενσωμάτωση υπηρεσιών που αφορούν στην έρευνα και στην ανάπτυξη καθώς και στη χρήση της ΕΥ για την πραγματοποίηση δράσεων με δυο βασικούς προσανατολισμούς: Πρώτον, την παροχή δεδομένων από την ανάλυση αγροδιατροφικών προϊόντων (τυρί, κρέας, γιαούρτι, ελαιόλαδο, κρασί, μέλι κλπ.) με στόχο της παραγωγή νέας γνώσης και την ισχυροποίηση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά/εξαγωγική δυναμική και δεύτερον τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της διατροφής, της υγείας και της ευεξίας/ευζωίας, ποιότητας ζωής.

Το Τμήμα Γεωπονίας με το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων και το Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας, εκπληρώνοντας τους στόχους του έργου παρουσιάζει τα νέα δεδομένα από την έρευνα του έχοντας εργαστεί με τεχνολογίες αιχμής για τα Ελληνικά τρόφιμα και ιδιαιτέρα τα τυριά, το ορνίθειο και το χοιρινό κρέας.
Η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από τους: Δρ. Σκούφο Γιάννη, Καθηγητή και Επιστημονικό Υπεύθυνο, Δρ. Τζώρα Αθηνά, Καθηγήτρια, Δρ. Τσίνα Αναστάσιο, Καθηγητή, Δρ. Μπόνο Ελευθέριο Αν. Καθηγητή, Δρ. Βόιδαρου Χρυσούλα, Αν. Καθηγήτρια, Δρ. Φώτου Κωνσταντίνα (ΕΔΙΠ), Δρ. Γκούβα Ευαγγελία (ΕΔΙΠ), κ. Καραμούτσιο Αχιλλέα, Υπ. Διδάκτορα, κα. Νέλλη Αικατερίνη, Υπ. Διδάκτορα, κ. Ζαχάρη Χρήστο Υπ. Διδάκτορα και κα. Κόλια Κωνσταντίνα Υπ. Διδάκτορα.

Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στις δύο ημερίδες, ανοίγουν νέους δρόμους για τα Ελληνικά παραγωγικά συστήματα της ζωικής παραγωγής και τις δυνατότητες προστιθέμενης αξίας στο κρέας και τα τυροκομικά προϊόντα.
Ειδικότερα θα παρουσιαστούν σε έξι ομιλίες θέματα που αφορούν:
1. Την αποτύπωση της μικροβιακής ποικιλότητας της γραβιέρας από διαφορετικές αυτόχθονες ελληνικές φυλές προβάτων
2. Το μικροβίωμα του γίδινου γάλακτος ως εργαλείο για τον προσδιορισμό της αυθεντικότητας της προέλευσης και της φυλής των γιδιών
3. Φέτα, γίδινο τυρί και σκληρά τυριά της Ηπείρου: Αποκαλύπτοντας τα μυστικά της γεωγραφικής προέλευσης (terroir).
4. Foodomics και καθορισμός της ταυτότητας του Ελληνικού κρέατος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
5. Foodomics και Κεφαλογραβιέρα ω-3: Η διάσταση της επιστήμης στην ανάδειξη της αυθεντικότητας των τυριών του μέλλοντος.
6. Foodomics και ανάπτυξη μέσω του έργου μονοποικιλιακών τυριών από γάλα αυτόχθονων Ελληνικών φυλών μικρών μηρυκαστικών με σύστημα ιχνηλάτησης.