Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Εγκρίθηκε η πρόταση για την τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΔΣΑ

Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την τιμολογιακή πολιτική και τα τέλη του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου, η οποία επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δήμο Ιωαννιτών και τους πολίτες, συζήτησε κι ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την σημερινή συνεδρίαση. Με την εξέλιξη αυτή ο δήμος έχει όφελος 600 χιλιάδων περίπου το οποίο είναι προς όφελος των πολιτών.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Φορέα και Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής.
Ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ ανοίγοντας την συζήτηση ανέφερε ότι έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα πολλές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ σε μία προσπάθεια να ξεπεραστεί η ένταση του πρώτου διαστήματος αλλά και να βρεθεί μία λύση τιμολόγησης που δεν θα αδικεί κατάφορα το Δήμο Ιωαννιτών.
Η βασική εισήγηση της δημοτικής αρχής διαμορφώθηκε από τους αντιδημάρχους Γιώργο Αρλέτο, Βαγγέλη Πήχα και Βασίλη Βλέτσα που μετέχουν και στη Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ.
Θέση της δημοτικής αρχής παραμένει ο καθορισμός τελών ανά διαχειριστική ενότητα, όπως αυτές ήταν προσδιορισμένες πριν τον ενιαίο φορέα. Παράλληλα τονίζει την ανάγκη μείωσης των λειτουργικών δαπανών του ΦΟΔΣΑ από την οποία προκύπτει όφελος για όλους τους δήμους της Ηπείρου.

Η πρόταση
Σεβόμενοι ωστόσο την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ για την τιμολογιακή πολιτική του 2020 προτείνουμε μετά την επικοινωνία με τον πρόεδρο του Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ την Τιμολογιακή Πολιτική για το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου και παραθέτουμε στη συνέχεια την πρότασή μας για τον υπολογισμό της Ενιαίας Τιμής Αναφοράς, καθώς και της αναλογούσας εισφοράς του κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019, στο οποίο δίνεται η μεθοδολογία και οι μαθηματικοί τύποι για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς του κάθε ΟΤΑ μέλους του ΦΟΔΣΑ. Επίσης προτείνουμε ειδική μέριμνα για τους ορεινούς δήμους σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτουμε και έχει πολύ μικρή επιβάρυνση στους υπόλοιπους ΟΤΑ .
Μετά την εφαρμογή των ποσοτήτων, που υπολογίστηκαν όπως περιγράψαμε παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες ανακύκλωσης, κ.λ.π, η τιμή ανά τόνο διαμορφώνεται για τον Δήμο Ιωαννιτών σε 58,72 Euro από 98,62 Euro και οι ετήσιες συνολικές εισφορές σε 1.154.580,23 Euro από 1.743.193,56 Euro.

Παρόλα αυτά και με γνώμονα το όφελος των δημοτών μας εκτίμησή μας είναι ότι η διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου θα μπορούσε να προχωρήσει και σε περαιτέρω μείωση των δαπανών. Δεδομένου μάλιστα ότι ο χρόνος που απομένει για το πέρας του 2020 είναι περιορισμένος, θα αναμέναμε ακόμη πιο γενναίες μειώσεις στα λειτουργικά έξοδα του ΦΟΔΣΑ (π.χ. αμοιβές συμβούλων, έξοδα γραφείων, αναλώσιμα, αμοιβές αιρετών κλπ) που πρέπει να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα έως το κλείσιμο της χρονιάς.
Σταθερή επιδίωξή μας είναι οι δημότες μας να πληρώσουν αυτά που τελικά τους αναλογούν.
Στο πλαίσιο αυτό προτρέπουμε το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ να επανεξετάσει την άποψή μας για τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α. ανά Διαχειριστική Ενότητα για το 2021, αξιοποιώντας τα στοιχεία της πραγματικής απεικόνισης και της αναλογικής χρέωσης ανά υπηρεσία και ανά διαχειριστική ενότητα που θα προκύψει από τη χρήση του 2020».

Μείωση των λειτουργικών δαπανών
Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Νίκος Καλαντζής έκανε γνωστό ότι δέκα δημοτικά συμβούλια έχουν ήδη εγκρίνει τον κανονισμό τιμολόγησης όπως είχε συνταχθεί. Όπως είπε μετά την συζήτηση με τον Δήμο Ιωαννιτών, συμφωνήθηκε ότι μπορεί να υπάρξει μείωση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα, περικοπές του κόστους λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης, όπως και μείωση σε προμήθειες που προγραμμάτιζε ο Φορέας.
Έτσι το αρχικό κόστος των 4,5 εκατομμυρίων μειώνεται στα τρία εκατομμύρια.
Ο πρώτος παράγοντας που καθορίζει την τιμή είναι οι ποσότητες απορριμμάτων, ο δεύτερος σχετίζεται με τα στοιχεία της ανακύκλωσης βάση των ποσοτήτων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και έτσι προκύπτει ο ενιαίος συντελεστής για να προκύψουν οι τελικές εισφορές του κάθε δήμου.

Ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση σημείωσε ότι το κόστος για όλους τους δήμους είναι γνωστό με μοναδικό άγνωστο αυτό που θα προκύψει από την λειτουργία των ΣΜΑ. «Ο Δήμος Ιωαννιτών με βάση την πρόταση του ΦΟΔΣΑ θα είναι αυτός που θα επιχορηγεί τους υπόλοιπους δήμους της Ηπείρου», σημείωσε ενώ τόνισε ότι δεν προκύπτει από τη νομοθεσία ενιαία τιμολόγηση.

Δεν δίνουν «πράσινο φώς»
Μέχρι στιγμής από τους οκτώ δήμους του Νομού Ιωαννίνων κανένας δεν έχει δώσει πράσινο φως στην τιμολογιακή πολιτική, σημείωσε ο κ. Πλιάκος και ζήτησε μελέτη κόστους- οφέλους για κάθε δήμο.
Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ ανέφερε ότι η αρχική εισήγηση του ΦΟΔΣΑ, αυτή που είχε κατατεθεί τον Μάρτιο αιφνιδίασε τους περισσότερους δήμους του Νομού Ιωαννίνων.
«Είπαμε εξ αρχής ότι οι λειτουργικές δαπάνες του ΦΟΔΣΑ πρέπει να μειωθούν και όχι μόνο για το 2020 αλλά σε βάθος χρόνου. Τα λειτουργικά έξοδα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό. Παράλληλα να βελτιώσουμε την εικόνα της καθαριότητας, να αυξήσουμε την ανακύκλωση και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες» τόνισε ο δήμαρχος υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνει από όλους κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του κόστους.
Το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση της δημοτικής αρχής. Θετική ψήφο έδωσαν οι παρατάξεις του Θωμά Μπέγκα και της Τατιάνας Καλογιάννη.

Προτεινόμενα για εσάς