Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Συζήτηση για έγκριση απολογισμού –ισολογισμού

Σε ειδική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ την 30η Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα έναρξης 17,30 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού –ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2019».
Επίσης στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ με ώρα έναρξης 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1.Πρόταση για ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου (Ν.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)
-Εισηγητής: κ. Πανέτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
2.7η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 15/2020αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
3.Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος και σχεδίου δράσης έτους 2021(αριθμ. 16/2020αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)
-Εισηγητής: κ. Λιόντος Νικόλαος ΑντιδήμαρχοςΟικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών
4.Ακύρωση τηςαριθμ. 267/2020 προηγούμενης απόφασης η οποία αφορά τον Καθορισμό τελών έτους 2021 και λήψη νέας απόφασης
5.Αναμόρφωση προϋπολογισμού

6.Τροποποίηση της αριθμ. 626/2017 Α.Δ.Σ. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης των δημοτικών κοιμητηρίων» Ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 5

-Εισηγητής: κ.Σφήκας Δημήτριος Αντιδήμαρχος Έργων,
7.Γνωμοδότηση για δημιουργία εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ στη θέση Αμπέλια της κτηματικής περιφέρειας Αμμοτόπου ΔΕ Ξηροβουνίου
-Εισηγητής: κ.Μάρος Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας,
8.Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου(αριθμ. 18/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Προτεινόμενα για εσάς